Spotkania ekumeniczne Benedykta XVI

Ojciec Święty przyjął dziś na audiencji prywatnej honorowego zwierzchnika Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskupa Canterbury dr Rowana Williamsa. Wieczorem papież będzie się z nim wspólnie modlił na nieszporach w rzymskim kościele św. Grzegorza Wielkiego.

Benedykt XVI spotkał się także z 13 biskupami z USA odbywającymi urzędową wizytę „Ad limina Apostolorum”. Jak co roku przyjął ponadto przeora ekumenicznej wspólnoty z Taizé, br. Aloisa.

Podobne wizyty składał także regularnie w Watykanie założyciel Taizé, br. Roger. Jak wiadomo, od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013 w Wiecznym Mieście odbędzie się organizowane przez tę Wspólnotę 35 Europejskie Spotkanie Młodych. Za pontyfikatu bł. Jana Pawła II Rzym trzykrotnie gościł młodzież Europy, która przybywała z „pielgrzymką pojednania”: w 1980, w 1982 oraz w 1987 roku.

Natomiast wizyta honorowego zwierzchnika Wspólnoty Anglikańskiej w Rzymie związana jest z obchodami 1000-lecia kamedułów. Ma też podkreślić więzy chrześcijaństwa w Anglii z osobą św. Grzegorza Wielkiego i duchowością benedyktyńską. Papież ten w 590 r. wysłał do Anglii wraz z grupą mnichów św. Augustyna z Canterbury. Podczas nieszporów w kościele św. Grzegorza Wielkiego homilię wygłosi zarówno Ojciec Święty jak i Arcybiskup Canterbury. Po raz trzeci w ostatnim okresie papież będzie się modlił wspólnie ze zwierzchnikiem anglikanów. Poprzednio bł. Jan Paweł II modlił się z poprzednikami abp. Williamsa - we wrześniu 1989 r. abp. Robertem Runcie, a w grudniu 1996 r. z abp. Georgem Carey’em.

Podczas pobytu w Rzymie abp Williams spotka się w niedzielę 11 marca w kościele św. Pawła przy Via Nazionale z anglikanami mieszkającymi w Wiecznym Mieście. Po południu tego dnia wygłosi w kościele św. Grzegorza Wielkiego konferencję pt. „Cnoty monastyczne a nadzieje ekumeniczne”. Natomiast w poniedziałek 12 marca uda się na Monte Cassino i odwiedzi tamtejszą wspólnotę benedyktyńską. Obecny tam będzie na nieszporach i wygłosi konferencję pt. „Mnisi a misja: perspektywa angielska”.

Komentując obecną wizytę Arcybiskupa Canterbury w Rzymie, watykanista dziennika „Il Foglio” Paolo Rodari zauważa, że zbiega się ona z dysputami wewnętrznymi we Wspólnocie Anglikańskiej dotyczącymi jej stosunku do proponowanej przez rząd premiera Davida Camerona pełnej legalizacji związków par homoseksualnych. O ile abp Williams wstrzymuje się od wypowiedzi w tej sprawie, to Kościół katolicki zdecydowanie skrytykował te plany. Podobnego zdania jak katolicy jest zdaniem Rodariego co najmniej powoła anglikanów. Zaznacza on, że poprzedni Arcybiskup Canterbury, lord George Carey zebrał 106 tys. podpisów pod petycją domagającą się uznania za małżeństwo jedynie związku kobiety i mężczyzny. W tej sytuacji Rodari cytuje krążące nad Tamizą opinie, że połowa anglikanów gotowych jest na schizmę, a nawet „powrót do Rzymu”, czyli wstąpienie do Ordynariatu Personalnego Matki Bożej z Walsingham dla byłych anglikanów z Anglii i Walii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama