Bracia z Taizé na Lateranie

Bracia z Ekumenicznej Wspólnoty z Taizé będą w tym roku animowali czuwanie modlitewne w sobotę, 31 marca, w bazylice św. Jana na Lateranie w przeddzień XXVII Światowego Dnia Młodzieży odbywającego się w tym roku w poszczególnych diecezjach.

Pisze o tym na swych łamach w wydaniu noszącym jutrzejszą datę watykański dziennik „L’Osservatore Romano”. Jest on dostępny na stronie osservatoreromano.va.

Poniżej przedstawiamy tekst artykułu w tłumaczeniu edycji polskiej watykańskiego dziennika:

Od pierwszych dni marca kilku braci z międzynarodowej wspólnoty ekumenicznej w Taizé jest w Rzymie, aby przygotować trzydzieste piąte europejskie spotkanie młodzieży, które odbędzie się w stolicy Włoch w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013 r. Po serii rozmów ze zwierzchnikami różnych sektorów duszpasterskich diecezji, zakończą oni swoją wizytę 31 marca, w przeddzień Niedzieli Palmowej. Będą animatorami czuwania modlitewnego w bazylice św. Jana na Lateranie, które rozpocznie się o godz. 18.30, a będzie mu przewodniczył Wikariusz Rzymu, kard. Agostino Vallini.

Czuwanie, zorganizowane przez diecezjalny ośrodek duszpasterstwa młodzieży, będzie nawiązywało również do obchodów (w niedzielę 1 kwietnia) XXVII Światowego Dnia Młodzieży, które w tym roku będą się odbywały w każdej diecezji. Na początku spotkania, poświęconego refleksji i modlitwie, kard. Vallini wygłosi katechezę na wybrany przez Benedykta XVI temat Dnia: "Radujcie się zawsze w Panu!", będący wezwaniem zaczerpniętym z Listu św. Pawła do Filipian (4,4).

Czuwanie to stało się już tradycją, ponieważ co roku, począwszy od pierwszego Światowego Dnia Młodzieży, bracia z Taizé są animatorami adoracji eucharystycznej dla młodzieży z diecezji rzymskiej przed Niedzielą Palmową.

Taizé – czytamy w nocie wspólnoty – nie chce organizować ruchu młodzieży wokół siebie samej: stara się towarzyszyć chłopcom i dziewczętom na drodze do pogłębiania wiary i pobudzać ich, by angażowali się w Kościele lokalnym. Co roku między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem w jednym z wielkich miast europejskich wspólnota przygotowuje spotkanie młodzieży, będące kolejnym etapem «pielgrzymki ufności po ziemi», którą brat Roger rozpoczął ponad trzydzieści lat temu: «Młodzież z całej Europy i nie tylko jest zaproszona do uczestniczenia w spotkaniu w Rzymie, by pielgrzymować do źródeł wiary i miłości bliźniego, modlić się wielkich bazylikach o pokój na świecie i zaufanie między ludźmi, skorzystać z gościnności rodzin w Rzymie i okolicach, a także spotkać się z Papieżem Benedyktem XVI».

Kilku braci ze wspólnoty przyjedzie do Rzymu we wrześniu, razem z kilkoma siostrami św. Andrzeja i grupą młodych wolontariuszy z Taizé z różnych krajów, by kontynuować rozpoczęte w marcu przygotowania do spotkania europejskiego. Pozostaną w Rzymie cztery miesiące, by zorganizować spotkanie razem z parafiami i wspólnotami zakonnymi diecezji, w ścisłym kontakcie z Wikariatem.

Wieczne Miasto będzie gościło to zgromadzenie po raz czwarty (poprzednie odbyły się w Rzymie w 1980 r., w 1982 r. i w 1987 r.).

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| TAIZE

Reklama

Reklama

Reklama