Słowenia: wolność wyznania zagrożona

Sprzeciw i zaniepokojenie wyrazili zwierzchnicy religijni Słowenii wobec projektu zmiany ustawy o wolności wyznaniowej. Inicjatywa taka została złożona przez 14 centrolewicowych deputowanych. Przeciwko niej zaprotestowali przedstawiciele głównych wspólnot wyznaniowych Słowenii: katolickiej, ewangelickiej, serbskoprawosławnej oraz muzułmańskiej.

Sygnatariusze specjalnego oświadczenia zwracają uwagę, że obowiązująca od 2007 r. ustawa została przyjęta przy szerokim konsensusie społecznym i skutecznie reguluje życie wspólnot religijnych w Słowenii. Tymczasem proponowane zmiany mogą zdestabilizować istniejący porządek, zatwierdzony dodatkowo orzeczeniem trybunału konstytucyjnego. Zwierzchnicy religijni protestują także przeciwko niedemokratycznemu trybowi, w jakim próbuje się dokonać zmian ustawowych. Tymczasem wprowadzanie nowych przepisów powinno być konsultowane z tymi, których one dotyczą, w tym przypadku ze wspólnotami wyznaniowymi – czytamy w oświadczeniu. Słoweńscy zwierzchnicy religijni zwracają też uwagę na negatywne skutki ciągłych zmian ustawodawczych, które stają się narzędziem gry politycznej, a nie budowania stabilnego porządku prawnego

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama