Święto ekumenizmu

Wczorajszej uroczystości poświęcił swój cotygodniowy felieton watykański rzecznik prasowy. Ks. Federico Lombardi SJ zwraca uwagę na ich ekumeniczną wymowę.

„Z Opactwa Westminsterskiego w Londynie, które stanowi serce Wspólnoty Anglikańskiej i również jest poświęcone św. Piotrowi, przybył w tym roku do Watykanu jeden z najsłynniejszych chórów na świecie, by śpiewać wraz z Chórem Kaplicy Sykstyńskiej i pokazać, że wierność wielkiej tradycji liturgicznej umacnia stale nasze pragnienie jedności. Wysłannicy prawosławnego Patriarchy Ekumenicznego przybyli z Konstantynopola, stolicy św. Andrzeja, brata Piotra. Czynią oni zadość pradawnej tradycji wymiany życzeń i modlitw w święta tych dwóch apostołów, zwierzchników Kościołów Zachodu i Wschodu, a tym samym odnawiają w nas tęsknotę i zawsze żywą nadzieję na coraz pełniejszą jedność” – powiedział rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej.

Ks. Lombardi zwrócił też uwagę na symboliczną wymowę ceremonii wręczenia paliuszy. Metropolici, którzy z otrzymanym od Papieża znakiem jedności powrócą do swych Kościołów, pokazują, że Rzym nie tylko jednoczy, ale jest również impulsem do ewangelizacji na wzór Piotra, aż do męczeństwa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama