Luteranie na synodzie

Uroczyste nabożeństwo zainaugurowało w piątek w Bielsku-Białej obrady jesiennej sesji synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, najwyższej władzy ustawodawczej polskich luteran. Uczestnicy synodu dyskutować będą m.in. o priorytetach Kościoła na najbliższe pięć lat.

Rzecznik Kościoła ks. Wojciech Pracki poinformował, że podczas obrad zaprezentowane zostaną plany związane z obchodami 500. rocznicy Reformacji, która przypada w 2017 roku. Synodałowie mają też zatwierdzić podstawę programową nauczania religii ewangelickiej od poziomu przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne oraz będą dyskutowali nad zmianami w regulaminie wyborów duchownych i świeckich delegatów do synodu Kościoła.

"Uczestnicy obrad wysłuchają też sprawozdań z działalności Biskupa Kościoła, Konsystorza i z prac kościelnej Komisji Historycznej" - powiedział ks. Pracki.

Synod zrzesza 43 świeckich oraz 29 osób duchownych. Kadencja trwa pięć lat. Do kompetencji synodu należy m.in.: wybór Biskupa Kościoła, uchwalanie zmian w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, zatwierdzanie i realizacja budżetu. Synod uchwala także stanowiska Kościoła w kwestiach bioetycznych.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 70 tys. wiernych. Najliczniejsze ich skupisko - ok. 40 tys. - mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Kościół jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Genewie oraz Światowej Rady Kościołów. Zrzeszony jest także w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama