Luteranie akceptują transplantacje

Transplantacja organów jest akceptowalna moralnie, a rozwój transplantologii stanowi szansę na ratowanie życia. Przeszczepy można przeprowadzać jednak tylko, gdy inne metody leczenia zawiodły - głosi stanowisko synodu polskich luteran przyjęte w niedzielę.

Synod jest najwyższą władzą w Kościele. Jego członkowie od piątku obradowali w Bielsku-Białej.

Luteranie w specjalnym oświadczeniu podkreślili, że moralnie dopuszczalna jest gotowość ofiarowania swoich organów, tak zwanych parzystych, przez żywego dawcę blisko spokrewnionej drugiej osobie.

"Kościół Ewangelicko-Augsburski (...) stwierdza jednocześnie, że dawstwo organów nie może być przedmiotem sprzedaży, gdyż nikt nie może traktować siebie jako przedmiotu. Ludzkie organy nie są towarem i nie mogą stanowić przedmiotu wymiany handlowej. (...) Kościół wyraża również sprzeciw wobec stosowania w medycynie przeszczepów narządów odzwierzęcych. Życie ludzkie ma swój kres i przedłużanie go za wszelką cenę staje w konflikcie z wiarą w zmartwychwstanie. Transplantacja organów powinna być pojmowana jako ostateczna metoda leczenia, a nie jako próba zapewnienia sobie nieśmiertelności" - głosi stanowisko luteran.

Członkowie synodu zaznaczyli, że "transplantologia nie może być stosowana jako metoda wymiany sprawnych narządów na lepsze lub jako element szeroko rozumianej chirurgii plastycznej". W oświadczeniu ostrzegli jednocześnie "przed pokładaniem nieograniczonej wiary w medycynę".

Według polskich luteran, wiara w zmartwychwstanie nie kłóci się z możliwością ofiarowania swoich organów po śmierci drugiej osobie. "Teologicznym uprawomocnieniem dawstwa organów jest zasada miłości bliźniego. Jako wyznawcy Chrystusa głosimy, że gotowi jesteśmy do poświęcenia, do ofiarowania siebie drugiemu człowiekowi. Rozciągamy tę zasadę na możliwość ofiarowania swoich organów po śmierci innej osobie, w celu ratowania życia. Inspirację do bycia dawcą organów odnajdujemy także w teologii krzyża, która głosi gotowość do wzięcia na siebie krzyża innych ludzi - uważają polscy luteranie.

Uczestnicy synodu przypomnieli zarazem, że "teologia ewangelicka głosi, iż największym darem, jaki człowiek otrzymuje od Boga, jest życie". "Pojmowane jest ono jako dobro, którym jednostka nie może swobodnie rozporządzać, lecz powinna wykorzystać dla rozwoju własnego i w służbie na rzecz bliźniego" - napisali w oświadczeniu

Kościół ewangelicki na świecie nie wypracował jednolitego stanowiska wobec transplantacji i dawstwa organów, jednak większość Kościołów luterańskich na świecie akceptuje tę metodę terapii i zachęca swych wyznawców do bycia gotowym do zostania dawcą organów.

W Polsce żyje około 80 tys. luteran, z czego blisko połowa na Śląsku Cieszyńskim. Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego jest najliczniejsza w Polsce. Na świecie jest ponad 70 mln luteran.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama