W jedności z prześladowanym Kościołem prawosławnym

W Rosji nasilają się nastroje antykościelne, skierowane przeciwko patriarsze Cyrylowi I oraz prawosławiu.

W związku z tym przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Rosji arcybiskup Paolo Pezzi przesłał zwierzchnikowi Cerkwi list z wyrazami poparcia. Zapewnił o modlitwie i jedności katolików z wiernymi prawosławnymi w budowaniu świata sprawiedliwości i dobrobytu.

Abp Paolo Pezzi wyraził współczucie z powodu zniesławień i zniewag, jakie dotknęły ostatnio patriarchę i rosyjskie prawosławie. Życzył, aby pociechą w tej smutnej sytuacji było braterskie współczucie katolików oraz pamięć o tym, że „w ten sposób prześladowano proroków”. Dla zobrazowania swojej myśli posłużył się cytatem z 1 Listu św. Piotra: „Jeżeli czyniąc dobro znosicie cierpienie, podoba się to Bogu” (2,20). Lepiej więc cierpieć dla dobrych czynów niż złych. Zdaniem włoskiego duchownego pokonanie sytuacji kryzysowej możliwe jest tylko przez zgodne wcielanie w życie Ewangelii Chrystusowej, co stanowi środek przewyższający wszelkie inne sposoby wpływania na społeczeństwo lub na wewnętrzną sytuację w Kościele. Abp Pezzi podkreślił, że na rosyjskim prawosławiu i patriarsze Cyrylu spoczywa główny obowiązek głoszenia Ewangelii dla świadectwa wiary w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym Rosji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama