Luteranie mają swój Dzień „Wszystkich Świętych”

Dzień „Wszystkich Świętych” nosi u luteran dwie nazwy: Pamiątka Świętych Pańskich lub Pamiątka Umarłych. Jak informuje ks. Wojciech Pracki - luteranie nie czczą świętych w rozumieniu rzymskokatolickim, ponieważ nie uznają ich kultu.

W protestantyzmie nie przeprowadza się beatyfikacji ani kanonizacji osób wyróżniających się pobożnością. Pozostają one autorytetami i przykładami polecanymi do naśladowania, niemniej brak wszelkich elementów ich kultu. To znaczy, że nie kieruje się do nich modlitw i nie istnieje wiara w możliwość ich szczególnego wstawiennictwa. Luteranizm jest w swej naturze chrystocentryczny, a modlitwy są kierowane jedynie do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół Ewangelicko-Augsburski rozumie określenie „święty” jako usprawiedliwiony od grzechu lub wierzący – uświęcony wiarą w Jezusa Chrystusa. Świętość nie pochodzi od człowieka, ale jest darowana przez Boga. Należy pamiętać, że antropologia luterańska określa człowieka jako usprawiedliwionego/świętego grzesznika (simul iustus aet peccator). Oznacza to, że żyjąc w doczesności jednocześnie jesteśmy usprawiedliwieni z grzechów przez Chrystusa, niemniej ciągle grzeszności podlegamy.

Luteranie podobnie jak katolicy wykorzystują dzień „Wszystkich Świętych” na odwiedzanie grobów swoich bliskich i pielęgnowanie ich pamięci. Na cmentarzach organizowane są nabożeństwa o charakterze żałobnym i wspomnieniowym. W kazaniach dominuje tematyka związana z nieuchronnością śmierci oraz zwiastowanie nadziei zmartwychwstania. W modlitwach poleca się Bogu żywych, którzy opłakują swych zmarłych.

Także na cmentarzach ewangelickich organizuje się kwesty na ochronę zabytkowych grobowców i utrzymanie nekropolii.

„Wszystkich Świętych” nie jest świętem luterańskim, niemniej przeniknęło ono do ewangelickiego kalendarza kościelnego. Właściwą, luterańską Pamiątką Umarłych jest Niedziela Wieczności – ostatnia niedziela przed Adwentem. Także wtedy odbywają się nabożeństwa na cmentarzach. W niektórych parafiach na Śląsku Cieszyńskim nie ma zwyczaju palenia zniczy na grobach. W innych parafiach wierni palą znicze dla uczczenia pamięci zmarłych – nie za ich dusze.

Luteranie nie obchodzą natomiast Dnia Zadusznego, ponieważ nie mają zwyczaju modlitwy za ludzkie dusze. Luteranie nie wierzą w istnienie czyśćca. Zgodnie z Ewangelią wierzą, że Bóg kieruje albo do zbawienia albo do potępienia (co potocznie nazywamy piekłem i niebem)na podstawie wiary w Niego, bądź jej braku. Katolicka tradycja obchodzenia Dnia Zadusznego jest więc dla ewangelików zupełnie obca i niepraktykowana.

«« | « | 1 | » | »»