Z prawosławiem o prymacie Piotrowym

O perspektywach katolicko-prawosławnego dialogu ekumenicznego mówił wczoraj we Lwowie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch.

Odwiedził tam Ukraiński Uniwersytet Katolicki, gdzie działa Instytut Studiów Ekumenicznych. Kard. Koch przedstawił obecną fazę prac komisji mieszanej katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego, skupioną na kwestii prymatu Biskupa Rzymu.

Szwajcarski purpurat przypomniał, że dla prawosławnych Kościół obecny jest całkowicie w każdej wspólnocie lokalnej sprawującej Eucharystię, ale według katolików konieczna jest jedność tych wspólnot między sobą i z Papieżem. Z katolickiego punktu widzenia celem działalności ekumenicznej musi być pełna jedność Kościoła. Zdaniem szefa watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu prawosławni winni odważnie podjąć problem tendencji do nacjonalizmu, występujący w ich narodowych Cerkwiach autokefalicznych. W dyskusji po wykładzie kard. Kocha poruszono sprawę relacji między grekokatolikami a prawosławnymi na zachodniej Ukrainie. Gość z Watykanu podkreślił, że nikomu nie można odmawiać wolności zmiany wyznania i oskarżać w takim przypadku o prozelityzm. Jak zauważył, ostatnio taki zarzut prawosławni stawiają grekokatolikom rzadziej niż w przeszłości.

Obecny na spotkaniu z kard. Kochem na lwowskiej uczelni greckokatolicki arcybiskup większy Światosław przypomniał, że przed dwoma tygodniami, 27 maja, z młodzieżą prawosławną we Lwowie spotkał się metropolita boryspolski Antoni Pakanycz. Hierarcha Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego przyznał wtedy, że na zachodniej Ukrainie relacje jego Cerkwi z greckokatolicką układają się dobrze i nie ma zatargów. „Oby głos metropolity Antoniego został usłyszany również w Moskwie” – życzył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.

Podczas trzydniowej wizyty we Lwowie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan spotkał się zarówno z katolikami obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, jak też z hierarchami innych wyznań. W katedrze Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego uczestniczył w modlitwach ekumenicznych z abp. Grigorisem Buniatianem. Bardziej prywatny charakter miało spotkanie kard. Kocha z lwowskim biskupem prawosławnym Filaretem Kuczerowem, należącym do patriarchatu moskiewskiego. Wcześniej szef watykańskiej dykasterii odwiedził Kijów, gdzie rozmawiał też ze wspomnianym przez abp. Światosława metropolitą Antonim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama