Grecja: antidotum na dechrystianizację

Kościół prawosławny w Grecji chce mieć większy udział w przygotowywaniu podręczników szkolnych.

Związane jest to z postępującą dechrystianizacją, która przejawia się także w tekstach wykorzystywanych na zajęciach w wielu placówkach oświatowych.

Stąd też Święty Synod zwrócił się z prośbą do ministerstwa edukacji, by jego przedstawiciel mógł brać udział w pracach związanych z przygotowywaniem podręczników.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ