Rada Kościołów przeciw separatystom

Rada Kościołów i Organizacji Religijnych Ukrainy potępiła manifestacje separatystyczne w tym kraju, opowiadając się też za jego pełną integralnością w granicach uznanych przez wspólnotę międzynarodową. Stanowisko to potwierdzono w specjalnym komunikacie przyjętym po ostatniej sesji tego gremium 3 kwietnia 2014 r.

Rada wyraziła jednomyślne stanowisko, że nie ma przejawów wrogości i nietolerancji między wyznawcami różnych religii na Ukrainie. Równocześnie potępiono podejmowane przez pewne środowiska prowokacje i próby sztucznego rozbudzenia nienawiści religijnej. „Pomimo kryzysu społecznego i politycznego, który przeżywa nasz kraj, Kościoły i organizacje religijne trwają w międzywyznaniowym i międzyreligijnym pokoju” – podkreśla wspólny komunikat. 

Przedstawiciele Kościołów wyrażają głębokie przekonanie o konieczności budowania na Ukrainie strategicznego partnerstwa na poziomie instytucji wyznaniowych, jak również społeczeństwa i państwa. Rada proponuje zatem przyjęcie specjalnego prawa regulującego relacje państwa i Kościołów, które pomogłoby pokonać skutki ateistycznej przeszłości, zapewniło konstytucyjną wolność i stworzyło specyficzne mechanizmy współpracy organizacji wyznaniowych w tym kraju. 

W ostatnim czasie wzrasta napięcie zwłaszcza we wschodniej Ukrainie. Doszło do tego po akcjach rosyjskich separatystów dążących do uniezależnienia od Kijowa niektórych regionów kraju. Administrujący tymczasowo metropolią kijowską Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego metropolita czerniowiecki Onufry Berezowski wystosował osobisty list do prezydenta Władimira Putina z wezwaniem do zapobieżenia podziałowi Ukrainy i konfliktowi zbrojnemu w tym rejonie. Poinformował o tym metropolita boryspolski Antoni Pakanycz, który jest pierwszym wikariuszem metropolii kijowskiej.

„Wierzymy, że jesteśmy jeszcze w stanie uniknąć wojny” – powiedział metropolita Antoni dodając, że księża organizują zbiórki żywności, leków i innych podstawowych artykułów na potrzeby ukraińskiego wojska. „To nie jest tylko nasz obowiązek obywatelski, ale także chrześcijański” – podkreślił prawosławny hierarcha. Jego zdaniem patriarcha moskiewski Cyryl robi wszystko co możliwe, by zapobiec rozlewowi krwi między bratnimi narodami.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIOŁY

Reklama

Reklama

Reklama