Nowy biskup ewangelicki w Katowicach

Ks. dr Marian Niemiec jest nowym biskupem ewangelickim w Katowicach. Wyboru dokonał w sobotę diecezjalny synod wyborczy. Synod odbył się w związku ze śmiercią - w styczniu br. - dotychczasowego zwierzchnika diecezji bp. Tadeusza Szurmana.

Jak poinformował w sobotę portal Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce luteranie.pl, za kandydaturą ks. Niemca zagłosowało 65 z 80 obecnych synodałów. Obrady prowadził zwierzchnik kościoła ewangelickiego w Polsce bp Jerzy Samiec.

Biskup-elekt obejmie swój urząd podczas uroczystego nabożeństwa w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Jego data jeszcze nie jest znana.

Ks. Niemiec został wybrany przez diecezjalny synod wyborczy jako następca zmarłego styczniu bp. Tadeusza Szurmana, który kierował katowicką diecezją kościoła ewangelickiego w latach 2002-2014.

Jak przypomina portal luteranie.pl, w kościele luterańskim synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W jego skład wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świeccy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Do zadań synodu diecezjalnego należą też wybory rady diecezjalnej, biskupa diecezjalnego i przedstawicieli do Synodu Kościoła.

Ks. dr Marian Niemiec ma 53 lata, urodził się w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979-1984 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ordynacji w 1985 r. został najpierw wikariuszem parafii w Starym Bielsku, a potem w Opolu. W 1990 r. objął obowiązki proboszcza administratora opolskiej parafii, a w 1993 r. został wybrany jej proboszczem.

W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy rady diecezjalnej diecezji katowickiej. Od 2004 r. jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. W 2007 r. obronił na Uniwersytecie Opolskim tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2006 r. jest członkiem Synodu Kościoła z listy duchownych. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej Kościoła. W 2011 r. został wybrany na urząd Radcy Konsystorza.

Biskup-elekt jest żonaty, ma córkę i syna.

Podczas nabożeństwa w katowickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego, które poprzedziło sobotni synod wyborczy tej diecezji, rada diecezjalna wręczyła swą tegoroczną nagrodę - "Różę Lutra". Otrzymał ją inicjator i wykonawca cyklicznych koncertów organowych dr Jerzy Siechowski. "Róża Lutra" przyznawana jest co roku szczególnie zasłużonym członkom katowickiej diecezji ewangelicko-augsburskiej.

 

«« | « | 1 | » | »»