Światowa Rada Kościołów przestrzega

Przepaść między bogatymi i biednymi na świecie wciąż rośnie.

Dlatego też Kościoły muszą zrobić więcej, aby zapewnić sprawiedliwość ekonomiczną dla swoich wspólnot – podkreślono podczas posiedzenia Komitetu Centralnego Światowej Rady Kościołów (WCC). Spotkanie pod hasłem: „Pielgrzymka sprawiedliwości i pokoju” odbyło się w Genewie. Komitet w ostatnim czasie zwraca coraz większą uwagę na konsekwencje kryzysu gospodarczego, który jest przyczyną poważnych nierówności w wielu krajach świata.

Według Manuela Montesa, eksperta w dziedzinie finansów i rozwoju, miliony ludzi cierpią z powodu wad w globalnym systemie gospodarczym. „Obecny system – podkreślił – sprzyja wierzycielom, a nie dłużnikom”. Stąd też ekumeniczny zespół ekspertów opracował strategię skierowaną do Kościołów, aby wspierały one systemy gospodarcze zgodne z zasadami etyki i sprawiedliwości.

Swoje refleksje na temat sprawiedliwości ekonomicznej przedstawiła także Hyun Ju Bae, członkini Komitetu Centralnego Światowej Rady Kościołów, teolog i pastor wspólnoty prezbiteriańskiej z Korei Południowej. „Domaganie się w naszych czasach reform ekonomicznych i ekologicznych – wyjaśniła – stanowi ogromne wyzwanie, gdyż wymaga zmiany naszych sformułowań teologicznych”. Jej zdaniem Kościoły powinny mieć większą wrażliwość na zagadnienia eko-sprawiedliwości, tworząc w ten sposób nowy styl życia.

«« | « | 1 | » | »»