Ukraina: Twórzmy jeden Kościół

Arcybiskup rówieński i ostroski Hilarion z niekanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego wezwał duchowieństwo, osoby zakonne i świeckich obwodu rówieńskiego do odrzucenia wrogości i do współtworzenia jednego lokalnego Kościoła prawosławnego.

Poprosił również „braci i siostry z eparchii [diecezji] rówieńskiej Patriarchatu Moskiewskiego” o zaprzestanie poniżania i nazywania jego Kościoła „rozłamowym”. „Obecnie kraj nasz przeżywa ciężkie czasy prób. Toczy się wojna na Wschodzie, codziennie na polu walki leje się krew żołnierzy-obrońców, giną nasze dzieci. Wspólne zło zjednoczyło nas, niezależnie od wieku, rodzaju zajęć oraz przekonań politycznych i religijnych” – napisał hierarcha w oświadczeniu, ogłoszonym 10 listopada. Zwrócił uwagę, że „dziś, jak nigdy dotychczas, poczuliśmy się patriotami swej ojczyzny”.

Zarazem jednak, zamiast pełnej jedności, „widzimy nieporozumienia, konflikty i starcia między wspólnotami Patriarchatów Moskiewskiego i Kijowskiego, które niekiedy przeradzają się w bójki”, a to jest „wygodne tylko dla wroga rodzaju ludzkiego – diabła”. Według autora dokumentu, „naród, który widział w Kościele wzorzec moralnych ideałów społeczeństwa i duchową ostoję narodu, zaczyna mieć co do tego wątpliwości”. I obecnie istnieje niebezpieczeństwo utraty przez Kościół jego oblicza duchowego, który może przestać być „filarem i umocnieniem prawdy” – przestrzegł arcybiskup rówieński.

Zwracając się do ojców, braci i sióstr miejscowej eparchii Patriarchatu Moskiewskiego, poprosił ich, aby przestali poniżać wiernych Patriarchatu Kijowskiego i nazywać ich „rozłamowcami”, a ich Kościół „pozbawionym łaski Bożej”. „Pamiętajcie, że za każde nieprawdziwe słowo będziemy odpowiadać na Sądzie Bożym” – ostrzegł Hilarion.

Wezwał do rozpoczęcia konstruktywnego dialogu w sprawie utworzenia na Ukrainie jednego lokalnego Kościoła prawosławnego. Zaznaczył, że „wymaga tego przede wszystkim nasz pobożny naród ukraiński, który wystarczająco się już nacierpiał wskutek podziałów i wrogości religijnej” i chce, aby w kraju panował pokój, zgoda, zrozumienie wzajemne, miłość braterska i aby był jeden lokalny Ukraiński Kościół Prawosławny”.

A duchowieństwo i wiernych swojej eparchii arcybiskup poprosił, aby „w żadnym wypadku nie opanowywał ich duch złości, aby zawsze byli powściągliwi [w reakcjach i działaniach] oraz aby do wszystkich problemów podchodzili w sposób umiarkowany i rozważny, zachowując godność chrześcijańską”. Wezwał ich również do okazywania sobie nawzajem miłości i do „bycia prawdziwymi chrześcijanami, bo właśnie miłość chrześcijańska utwierdza Kościół Chrystusowy, umacnia państwo a my stajemy się silniejsi”.

Abp Hilarion jest jednym z najmłodszych hierarchów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK). Pochodzi z obwodu tarnopolskiego, a dwa dni temu skończył 34 lata. Święcenia kapłańskie jako mnich przyjął 5 czerwca 2003, a 13 maja 2008 został mianowany, w wieku niespełna 28 lat, biskupem czernihowskim i niżyńskim. Arcybiskupem rówieńskim i ostroskim jest od 23 stycznia 2012. Jest stałym członkiem Świętego Synodu UKP PK.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama