Modlitwa w intencji jedności chrześcijan na Białorusi

W obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan włączyła się też Białoruś. W Nabożeństwa ekumenicznych zainicjowanych przez Kościół katolicki wzięli udział przedstawiciele innych wyznań.

O przezwyciężenie podziałów wśród wyznawców Chrystusa modlono się 24 stycznia w katolickich katedrach w Mińsku i Grodnie.

Podczas spotkań ekumenicznych na Białorusi przedstawiciele bratnich Kościołów mocno podkreślali, że „miłość i jedność są atrybutami przynależności do Chrystusa i są tak samo niezbędne dla osiągnięcia zbawienia”.

Metropolita mińsko-mohylewski podczas nabożeństwa w Mińsku wskazał, że najważniejszą rzeczą, która wszystkich jednoczy, jest „woda Chrztu świętego”. „Sakrament Chrztu czyni nas jednością w Chrystusie" – dodał abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Zachęcając do jedności, hierarcha wezwał do wspólnego przeciwstawiania się wezwaniom współczesnego świata, które znieważają chrześcijańskie wartości. Nawiązując do aktu terrorystycznego w Paryżu zaznaczył, że „wszyscy jednogłośnie powinni przeciwstawiać się szerzącemu się terroryzmowi, a przy tym pokazywać i mówić do współczesnego świata, że nie można wyśmiewać Boga i naśmiewać się z wiernych innych chrześcijańskich wyznań”. Abp Kondrusiewicz przypomniał, że modlitwa o jedność i pokój jest zadaniem każdego chrześcijanina, gdyż taka jest wola Chrystusa.

«« | « | 1 | » | »»