Kościelny dialog na Wschodzie

Od 12 lat działa Międzynarodowa Komisja Mieszana ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Uczestników jej kolejnego spotkania przyjął papież Franciszek.

Do komisji obok katolików należą m.in przedstawiciele Kościoła koptyjskiego, syryjskiego, ormiańskiego, etiopskiego, erytrejskiego i syromalankarskiego. Są one obecne na Bliskim Wschodzie, Kaukazie, w Afryce, Indiach oraz w diasporze na Zachodzie. Nie przyjmują [one] sformułowań Soboru Chalcedońskiego z V wieku (451 r.) o dwóch naturach Chrystusa, jednak wspólnie z nami uznają nauczanie wcześniejszych soborów powszechnych. Właśnie sposobami wyrażania komunii łączącej nasze Kościoły w pierwszych wiekach chrześcijaństwa komisja zajmowała się przez ostatnich 10 lat – zwrócił uwagę Ojciec Święty. Natomiast na spotkaniu w tym tygodniu podjęła temat sakramentów, zwłaszcza chrztu.

Wspomniane Kościoły wywodzą się z Bliskiego Wschodu i do dziś są tam obecne, doświadczając wielu cierpień i krwawych nieraz prześladowań. Do tej ich sytuacji nawiązał Franciszek.

„W tej chwili w sposób szczególny podzielamy głęboki smutek i ból z powodu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iraku i Syrii. Pamiętam o wszystkich mieszkańcach tego regionu – w tym także o naszych braciach chrześcijanach i o licznych mniejszościach – przeżywających skutki wycieńczającego konfliktu. Razem z wami modlę się codziennie o szybkie znalezienie negocjowanego rozwiązania, błagając Bożą dobroć i litość za tych, których dotknęła ta niezmierna tragedia. Wszyscy chrześcijanie powołani są do współpracy we wzajemnej akceptacji i zaufaniu, by służyć sprawie pokoju i sprawiedliwości. Niech wstawiennictwo i przykład licznych męczenników i świętych, którzy dali odważne świadectwo o Chrystusie we wszystkich naszych Kościołach, podtrzymuje was i wasze wspólnoty chrześcijańskie” – powiedział papież.

«« | « | 1 | » | »»