Jednoczy nas ekumenizm krwi

Dziś bardziej niż kiedykolwiek jednoczy nas ekumenizm krwi - napisał papież Franciszek w przesłaniu do koptyjskiego papieża Aleksandrii i patriarchy Stolicy św. Marka Tawadrosa (Teodora) II.

W drugą rocznicę ich spotkania w Watykanie, które nazwał „dniem przyjaźni” Kościoła katolickiego i koptyjskiego, Ojciec Święty zapewnił o swej modlitwie za wspólnotę chrześcijańską w Egipcie i na całym na Bliskim Wschodzie, a szczególnie za koptów, którzy niedawno ponieśli śmierć męczeńską za wiarę [w Libii - KAI]. Przypominając postępy na „drodze przyjaźni”, wskazał, że katolików i koptów jednoczy „jeden chrzest”. - Choć nasza komunia jeszcze nie jest doskonała, to to, co nas łączy jest większe od tego, co nas dzieli. Obyśmy nie ustawali w drodze do pełnej komunii i wzrastali w miłości i zrozumieniu - życzył papież.

Za szczególnie obiecujące uznał zakończenie przez Międzynarodową Komisję Wspólną ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Wschodnimi Kościołami Prawosławnymi [Starożytnymi Kościołami Wschodnimi, tzw. przedchaldedońskimi - KAI] prac nad dokumentem nt. przeżywania komunii w życiu pierwotnego Kościoła i wynikających z tego wnioskach dla dzisiejszego poszukiwania komunii. Wyraził pewność, że dialog ten będzie kontynuowany i przyniesie obfite owoce. Następne spotkanie Komisji odbędzie się w Kairze, za co Franciszek podziękował Tawadrosowi II.

Zauważył, że chrześcijanie na całym świecie stają przed podobnymi wyzwaniami, które domagają się współpracy w stawianiu im czoła. Dziękując Tawadrosowi II za wysłanie swego delegata na ubiegłoroczne Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów nt. rodziny, papież wyraził nadzieję, że współpraca w tej dziedzinie będzie kontynuowana, szczególnie gdy chodzi o problemy małżeństw mieszanych.

Na odpowiedź Franciszek nie musiał długo czekać. Tawadros II zatelefonował do Watykanu i odbył długą rozmowę z papieżem. Jej tematy dotyczyły dalszych działań na drodze ku jedności chrześcijan. Jak wiadomo, koptyjskiemu patriarsze leży na sercu przede wszystkim sprawa wspólnego świętowania Wielkanocy. Ostatnio zaproponował on, by datę tej największej dla chrześcijan uroczystości ustalić wspólnie na trzecią niedzielę kwietnia. Tym pomysłem podzielił się on z Ojcem Świętym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama