Przesłanie patriarchy Bartłomieja

Po raz pierwszy w historii prawosławni i katolicy będą 1 września obchodzić wspólnie Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia.

Z tej okazji Patriarcha Konstantynopola opublikował przesłanie, w którym stwierdza „że człowiek jako współtwórca i zarządca stworzenia ponosi wielką odpowiedzialność wobec aktualnego kryzysu ekologicznego”.

Cytując słowa z encykliki Laudato si’ Patriarcha Bartłomiej przypomina, że to ludzka chciwość, konsumizm i „kultura odrzucania” doprowadziły do tego, że Ziemia stała się wielkim składowiskiem śmieci. Tak jak Franciszek podkreśla też, że dewastacja środowiska jest związana z kryzysem duchowym współczesnego świata, ponieważ relacje człowieka z naturą są bezpośrednio związane z jego relacjami ze Stwórcą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama