Prawosławny Kościół Ukrainy trafił do dyptychu Patriarchatu Konstantynopola

Umieszczenie go na tej honorowej liście oznacza ostateczne potwierdzenie przez Konstantynopol kanoniczności nowej wspólnoty prawosławnej na Ukrainie.

Patriarchat Konstantynopola zamieścił na swej stronie internetowej odnowiony dyptych (wykaz) lokalnych, niezależnych Kościołów prawosławnych i na ostatnim, 15. miejscu znalazł się nowo powstały Prawosławny Kościół Ukrainy (PKU), który tomos (dekret) o autokefalii otrzymał w Stambule 6 stycznia br. Umieszczenie go na tej honorowej liście oznacza ostateczne potwierdzenie przez Konstantynopol kanoniczności nowej wspólnoty prawosławnej na Ukrainie.

Na Stronie Patriarchatu Kościoły podzielone są na dwie grupy: pierwsza, zatytułowana “Patriarchaty Starożytne”, obejmuje 4 jurysdykcje utworzone po powstaniu instytucji patriarchatu na soborze w Chalcedonie w 451: patriarchaty – Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy, drugą natomiast – “Patriarchaty Nowożytne – Kościoły Autokefaliczne” – tworzy 11 Kościołów, w tym 5 w randze patriarchatów: Rosji [tak to ujęto, nie: Moskiewski], Serbii, Rumunii, Bułgarii i Gruzji oraz 6 pozostałych w następującej kolejności: Cypru, Grecji, Polski, Albanii, Czech i Słowacji i Ukrainy.

Zgodnie z tradycją prawosławia greckojęzycznego wszystkie Kościoły lokalne mają nazwy dopełniaczowe: Kościół Aleksandrii, Antiochii, Rumunii, Polski itp., podczas gdy w praktyce słowiańskiej przeważają nazwy przymiotnikowe: Rosyjski, Bułgarski, Serbski itd. Kościół Prawosławny. Grecy uzasadniają swe stanowisko tym, że Kościół Chrystusowy jest jeden, choć działa w różnych krajach i regionach, a forma przymiotnikowa wskazuje na “lokalność”, a nie powszechność całego Kościoła.

Spis zamieszczony na stronie Patriarchatu Konstantynopola nie wskazuje na rangę i organizację Kościołów niepatriarchalnych, a jest ona zróżnicowana. Na czele Kościołów “słowiańskich” (Polska, Czechy /Słowacja, Ukraina) stoją metropolici, a Kościołami greckimi (Cypr, Grecja, a także Albania) kierują arcybiskupi.

Lista konstantynopolska nie obejmuje Kościołów autonomicznych, tzn. nie w pełni niezależnych (obecnie oficjalnie uznane są 3 takie Kościoły: Finlandii, Japonii i klasztor św. Katarzyny na Synaju) ani Prawosławnego Kościoła Ameryki, któremu autokefalii udzielił w 1970 Patriarchat Moskiewski, której jednak nie uznają do dzisiaj Kościoły greckie. Dyptych nie zawiera również Kościołów, które samowolnie ogłosiły swą niezależność, przede wszystkim Macedońskiego (autokefalia od 1967) i Czarnogórskiego (po 2006).

«« | « | 1 | » | »»