Papież: Katolicy, protestanci, chrzest

Do współpracy, aby razem nieść miłosierdzie Boże aż po krańce świata, wezwał Franciszek chrześcijan różnych wyznań podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

W swojej katechezie papież wskazał na specyfikę trwającego obecnie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przeżywanego w okresie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jego słów w Auli Pawła VI wysłuchało około 6 tys. wiernych.

Franciszek przypomniał, że fragment biblijny (1P 2,9-10), który jest podstawą rozważań tegorocznego tygodnia, wybrała grupa ekumeniczna z Łotwy. W stolicy tego kraju,w Rydze pośrodku katedry luterańskiej znajduje się chrzcielnica pochodząca z XII wieku, z czasów pierwszej ewangelizacji. W tym kontekście wskazał na znaczenie chrztu, łączącego wszystkich wyznawców Chrystusa, niezależnie od ich podziałów.

„Kiedy my, chrześcijanie, mówimy, że mamy jeden wspólny chrzest, to stwierdzamy, że my wszyscy – katolicy, protestanci i prawosławni – dzielimy doświadczenie bycia wezwanymi z bezlitosnych i wyobcowujących ciemności na spotkanie z Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia. Niestety, wszyscy doświadczamy egoizmu, rodzącego podziały, zamknięcia, pogardę. Wyjście na nowo od chrztu świętego oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego miłosierdzia” – stwierdził Franciszek.

Papież podkreślił więź, jaką tworzy wspólny chrzest, pomimo grzechów i podziałów istniejących między chrześcijanami. Zaznaczył jednak, że miłosierdzie Boże jest od nich silniejsze. „My, chrześcijanie, możemy głosić wszystkim moc Ewangelii, postanawiając wspólnie prowadzić dzieła miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Jest to konkretne świadectwo jedności między nami, chrześcijanami, protestantami, prawosławnymi i katolikami.” – powiedział Ojciec Święty.

„Wszyscy katolicy, prawosławni i protestanci tworzymy królewskie kapłaństwo i lud święty. Oznacza to, że mamy wspólną misję, którą jest przekazywanie miłosierdzia otrzymanego od innych, począwszy od najuboższych i opuszczonych. Podczas tego Tygodnia Modlitwy prośmy, abyśmy my wszyscy uczniowie Chrystusa znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca, aż po krańce świata”- zakończył swoją katechezę Franciszek.

Pełny tekst papieskiej katechezy

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama