"Prawica Twoja wsławiła się mocą"

To hasło najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po raz 21. możemy korzystać z polskiej wersji materiałów przygotowanych w tym roku przez chrześcijan z Karaibów.

Niewielu zapewne zdaje sobie sprawę, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad sto lat. Do oktawy modlitwy o jedność zachęcał już papież Leon XIII, wyznaczając jej termin na czas między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego. W 1908 roku tydzień modlitwy w terminie styczniowym zaproponował ks. Paul Wattson, założyciel wspólnoty Franciszkanów Pojednania, a w 1910 roku Oktawę Modlitw o Jedność przeniósł na styczeń Pius X. Termin nie był przypadkowy. Rozpoczynała go pamiątka wstąpienia na tron rzymski św. Piotra*, obchodzona wówczas 18 stycznia, a kończyło święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia). W takim terminie obchodzimy go do dziś.

W tym roku hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi "Prawica Twoja wsławiła się mocą". To cytat z piętnastego rozdziału Księgi Wyjścia, z pieśni dziękczynnej po przejściu Morza Czerwonego. Ta właśnie pieśń (Wj 1-21) została wybrana jako tekst biblijny rozważany podczas tegorocznego Tygodnia.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali w tym roku chrześcijanie z Karaibów. Przygotowane teksty - jak podaje broszura - zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a polską ich wersję - po raz 21. - przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

W materiałach znajdziemy opis sytuacji w regionie Karaibów, rozważanie tekstu biblijnego i schemat ekumenicznego nabożeństwa słowa Bożego. Zaleca się, aby w ramach nabożeństw centralnych w Kościele rzymsko-katolickim organizowano nabożeństwa słowa Bożego. Jeżeli jednak - jak zaznacza się w materiałach - "racje duszpasterskie podpowiadają, że ze względu na większy udział wiernych wskazane jest umieszczenie modlitw o jedność chrześcijan w ramach Mszy św., skorzystać należy z Mszału Rzymskiego, wzbogacając celebrację o podane w broszurze teksty."

W broszurze znajdziemy również materiały (teksty biblijne, rozważanie, kontekst sytuacji na Karaibach, refleksja, propozycja modlitwy) na kolejne dni Tygodnia Modlitw. Ich tematy brzmią:

Dzień 1: Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej
Dzień 2: Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat
Dzień 3: Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego
Dzień 4: Nadzieja i uzdrowienie
Dzień 5: Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!
Dzień 6: Zważajmy na dobro bliźnich
Dzień 7: Budowanie rodziny w domu i w Kościele
Dzień 8: Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata

Pełny tekst broszury znajduje się w załączniku (za stroną ekumenia.pl). Zapraszamy do skorzystania z propozycji. Modlitwa w naszym dążeniu do jedności nie jest dodatkiem, ale najważniejszym elementem. Nasza jedność jest możliwa tylko w Bogu i dzięki Jego mocy.

«« | « | 1 | » | »»