Spotkanie ekumeniczne w kościele polskokatolickim w Sanoku

Chrześcijanie czterech wyznań uczestniczyli w Sanoku w modlitwie ekumenicznej w kościele polskokatolickim, 22 stycznia wieczorem. Nabożeństwo odbyło się w ramach XV Spotkania Ekumenicznego.

Gospodarzem spotkania był ks. dziekan Ryszard Rawicki. Jest on proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Sanoku, która powstała w 1962 roku, należy do niej około stu wiernych.

"Kościół polskokatolicki popiera idee ekumeniczne, czynnie współpracuje ze wszystkimi wyznaniami chrześcijańskimi skupionymi w Światowej Radzie Kościołów, jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej" - powiedział ks. Ryszard Rawicki do zebranych w kościele.

W czasie nabożeństwa kazanie powiedział o. Stanisław Glista, franciszkanin. Zauważył, że na forach internetowych w różny sposób komentowane jest sanockie Spotkanie Ekumeniczne. Niektórzy internauci podważają ich celowość, nie wierzą w sens wspólnej modlitwy. "Jeśli człowiek nie wierzy Chrystusowi, to nie wierzy także w możliwość prowadzenia dialogu - stwierdził franciszkanin.

"Jeśli jest w nas pragnienie pokonywania podziałów, to dzięki modlitwie wszystko jest możliwe. Z praktyki wiemy, że w tym rodzinach, gdzie domownicy modlą się razem, jest miejsce na dialog, wzajemne zrozumienie i przebaczenie. Mimo różnic między konfesjami, jedność między chrześcijanami jest możliwa. Jezus Chrystus potwierdza to swoim słowem i najwyższym autorytetem" - dodał o. Glista.

W spotkaniu wzięli udział wierni oraz duchowni z Kościoła prawosławnego, z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, z Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Obecne były także siostry służebniczki oraz przedstawiciele Wspólnoty Dominikańskiej, skupiającej osoby świeckie, żyjące charyzmatem św. Dominika.

Pierwsze spotkanie w ramach XV Spotkania Ekumenicznego w Sanoku odbyło się 21 stycznia w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Kościół polskokatolicki należy do grupy kościołów autonomicznych, narodowych, obrządku zachodniego. Powstał w Scranton, w amerykańskim stanie Pensylwania, w wyniku działalności miejscowego proboszcza ks. Franciszka Hodura. Tamtejsza parafia zerwała łączność z Rzymem na znak protestu wobec nieuwzględniania przez Stolicę Apostolską jej postulatów, m.in. mianowania biskupa personalnego dla Polaków w USA i powoływania proboszczów za zgodą parafian.

Ks. Hodur utworzył niezależną parafię, wypowiadając posłuszeństwo papieżowi i biskupowi. W roku 1904 utworzono Polski Narodowy Kościół Katolicki, który przyjął dogmatykę starokatolicką. Ks. Hodur w roku 1907 otrzymał sakrę biskupią z rąk starokatolickiego biskupa Utrechtu, zachowując przez to dla PNKK sukcesję apostolską.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama