Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary o nowym dokumencie

Chodzi o krótkie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji Soboru - wyjaśnia sens opublikowanego wczoraj dokumentu Kongregacji Nauki Wiary jej sekretarz abp Angelo Amato w rozmowie z Radiem Watykańskim.

„Wobec błędnych czy niepełnych interpretacji doktryny soborowej Kongregacja Nauki Wiary pragnie zwrócić uwagę na autentyczne znaczenie wyrażenia «Kościół Chrystusowy trwa – subsistit in – w Kościele katolickim». Znajduje się ono w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium”.

- Dlaczego użyto formy odpowiedzi na wątpliwości?

- Jest to forma, która nie wymaga długiej, bardzo rozwiniętej argumentacji, tak jak np. instrukcje czy noty doktrynalne. W naszym przypadku chodzi o krótkie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji Soboru. Jest tu 5 pytań i 5 syntetycznych odpowiedzi, które ograniczają się do przypomnienia wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, by dać pewną i niepodważalną naukę w tej materii.

- Jaka jest treść dokumentu?

- Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, czy Sobór Watykański II zmienił dotychczasową naukę o Kościele. Kongregacja odpowiada, że Sobór Watykański II ani nie zamierzał zmieniać ani faktycznie nie zmienił tej nauki, a jedynie rozwinął ją, pogłębił i szerzej wyłożył. To zresztą wyraźnie stwierdził Jan XXIII na początku Soboru: «Sobór chce przekazać doktrynę katolicką czystą i nieskażoną, bez zabarwień i przeinaczeń».

- Drugie, centralne pytanie brzmi: „Jak należy rozumieć stwierdzenie, według którego Kościół Chrystusowy trwa – subsistit in – w Kościele katolickim?”

- Jest to kwestia, którą różnie interpretowano, nie zawsze zgodnie z soborowym nauczaniem Kościoła. W odpowiedzi Kongregacja, cytując Sobór, stwierdza, że Chrystus ustanowił na ziemi jeden jedyny Kościół. «Kościół ten trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez Następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii». Trwanie wskazuje na niezmienną historyczną ciągłość i obecność wszystkich elementów ustanowionych przez Chrystusa w Kościele katolickim, w którym rzeczywiście znajduje się Kościół Chrystusowy na tej ziemi.

- Dlaczego Sobór użył wyrażenia subsistit in Ecclesia catholica – „trwa w Kościele katolickim”, a nie po prostu czasownika „jest”?

- Niektórzy interpretowali to jako radykalną zmianę nauki Kościoła. W rzeczywistości wyrażenie subsistit in, które potwierdza pełną tożsamość Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim, nie zmienia doktryny o Kościele. Wyraża ono jednak jaśniej fakt, że poza jego organizmem nie ma «kościelnej pustki», ale znajdują się «liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do katolickiej jedności».

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Pobieranie...