Pierwszy dzień Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego

W rozpoczętym 4 września wieczorem Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym bierze udział ponad 2 tys. chrześcijan różnych wyznań z całego kontynentu. Otworzyło je uroczyste nabożeństwo ekumeniczne ”Świtało Chrystusa oświeca wszystkich”.

W wypełnionym niemalże do ostatniego miejsca ogromnym namiocie delegaci Kościołów i wspólnot chrześcijańskich dziękowali Bogu za dar spotkania, prosząc jednocześnie o łaskę wspólnego kroczenia w świetle Chrystusa. Punktem kulminacyjnym nabożeństwa była refleksja patriarchy Bartłomieja I. Duchowy przywódca prawosławia podkreślił m.in. konieczność zaangażowania się chrześcijan w proces kształtowania „nowej” Europy. Pojednanie, świadectwo i dialog to konkretne sposoby aktualizowania i urzeczywistniania chrześcijańskich wartości - stwierdził Bartłomiej I.

Oficjalnego otwarcia Zgromadzenia dokonali Kardynał Peter Erdő, przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy oraz Jean-Arnold de Clermont, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich. W imieniu gospodarzy wszystkich uczestników powitali: prezydent Rumunii Trajan Bacescu, oraz hierarchowie Kościoła prawosławnego, katolickiego i reformowanego.

Uczestnicy III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego przekonali się już na samym początku, że będzie ono również platformą głębokiej dysputy teologicznej. W perspektywie Światła, którym jest Chrystus katolicką, prawosławną i protestancką koncepcję eklezjologiczną przestawili kard. Walter Kasper, metropolita Kirył, oraz bp Wolfgang Huber.

O wyjątkowym charakterze spotkania świadczą również przesłania, które do uczestników skierowali: Ojciec Święty Benedykt XVI, arcybiskup Canterbury, Rowan Williams oraz sekretarz Światowej Rady Kościołów, pastor Samuel Kobia.

W najbliższych dniach w posiedzeniach, forach dyskusyjnych i modlitwie weźmie udział blisko 2.5 tys. osób. Wśród nich znajdują się również reprezentanci Kościołów, ruchów i organizacji ekumenicznych z Polski. Na czele liczącej blisko 50 osób delegacji Kościoła katolickiego stoi bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

5 września po południu odbyły się spotkania w trzech forach dyskusyjnych, zatytułowanych: jedność, duchowość i świadectwo. Po wysłuchaniu referatów wprowadzających, uczestnicy poszczególnych forów podjęli pracę w grupach. Tym samym kolejny etap wspólnego kroczenia chrześcijan w Świetle, którym jest sam Chrystus, nabiera rozmachu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama