Ubolewanie Watykanu po decyzji anglikanów w sprawie święceń biskupich dla kobiet

Wiadomość o głosowaniu z 7 lipca anglikańskiego synodu w Yorku, otwierającym w Kościele Anglii drogę do święceń biskupich kobiet, z żalem przyjęła Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Opinię o tym najnowszym wydarzeniu we Wspólnocie Anglikańskiej podaje ona w ogłoszonym 8 lipca komunikacie.

„Katolickie stanowisko w tej kwestii zostało jasno wyrażone przez Papieży Pawła VI i Jana Pawła II” – czytamy w komentarzu watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu. Stwierdza ona, że wspomniana „decyzja oznacza zerwanie z apostolską tradycją, zachowywaną przez wszystkie Kościoły pierwszego tysiąclecia”. Jest zatem kolejną przeszkodą dla pojednania katolicko-anglikańskiego. „Na przyszłość decyzja ta będzie miała konsekwencje dla dialogu, który dotychczas przyniósł dobre owoce – przypomniano w komunikacie. – Wyjaśnił to kard. Walter Kasper, przemawiając 5 czerwca do wszystkich biskupów Kościoła Anglii na zaproszenie arcybiskupa Canterbury”. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan informuje, że jej przewodniczący został również zaproszony przez prymasa Wspólnoty Anglikańskiej, by przedstawić katolickie stanowisko pod koniec lipca na konferencji w Lambeth.

«« | « | 1 | » | »»