Kard. O'Connor: katolików nie cieszą podziały wśród anglikanów

Na anglikańskiej konferencji Lambeth 25 lipca zabrał głos kard. Cormac Murphy O’Connor. Wystąpienie arcybiskupa Westminsteru miało charakter bardzo osobisty, ponieważ, jak sam wyznał, dialogowi z anglikanami poświęcił znaczną część swego życia.

Kard. Murphy O’Connor przypomniał wielkie osiągnięcia, jakimi są wspólne oświadczenia obu wyznań na temat Eucharystii i posług kościelnych. Zauważył, że zasadniczym problemem okazuje się dziś sama koncepcja Kościoła i jedności. Ponieważ dążymy do jedności z całą wspólnotą anglikańską, katolików nie mogą cieszyć podziały, do których dochodzi w łonie anglikanizmu - mówił purpurat. Kościół katolicki jest świadomy, że kwestie będące źródłem aktualnych napięć mają zasadnicze znaczenie również dla przyszłości ekumenizmu. Dopóki nie zostaną rozwiązane, dialog obu wyznań nie będzie łatwy – powiedział na konferencji Lambeth kard. Cormac Murphy O’Connor.

«« | « | 1 | » | »»