Mały Katechizm dra Marcina Lutra

CZĘŚĆ I
DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ BOŻYCH
jak ich ojciec rodziny powinien w prostocie nauczać domowników.

Pierwsze przykazanie
Jam jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał bogów innych obok Mnie.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu.

Drugie przykazanie
Nie bierz Imienia Pana Boga Twego nadaremno, albowiem Pan nie zostawi bez kary tego, który Imię Jego nadaremno bierze.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy na Imię Jego nie klęli, nie przysięgali, nie czarowali, nie kłamali i nie oszukiwali, ale Go we wszelkich potrzebach wzywali, modlili się, chwalili i dziękowali.

Trzecie przykazanie
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy kazaniem i Słowem Jego nie pogardzali, ale je za święte mieli, chętnie go słuchali i uczyli się.

Czwarte przykazanie
Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy rodzicami i przełożonymi nie pogardzali ani ich nie gniewali, ale ich szanowali, służyli im, słuchali ich, miłowali i poważali.

Piąte przykazanie
Nie zabijaj.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniemu swemu na ciele żadnej szkody ani krzywdy nie wyrządzali, ale mu pomagali i wspierali go we wszelkich potrzebach cielesnych.

Szóste przykazanie
Nie cudzołóż.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy w czystości i skromności żyli, tak w słowach, jak i w uczynkach, i aby się małżonkowie wzajemnie miłowali i szanowali.

Siódme przykazanie
Nie kradnij.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy pieniędzy lub mienia bliźniego nie zabierali ani fałszywym towarem lub handlem ich sobie nie przywłaszczali, ale do ulepszenia i zachowania jego mienia i pożywienia mu pomagali.

Ósme przykazanie
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniego swego fałszywie nie okłamywali, nie zdradzali, nie spotwarzali i nie oczerniali, ale go uniewinniali, dobrze o nim mówili i wszystko ku dobremu zwracali.

Dziewiąte przykazanie
Nie pożądaj domu bliźniego swego.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy na dziedzictwo lub dom bliźniego swego podstępnie nie nastawali ani pod pozorem prawa sobie nie przywłaszczali, ale mu do utrzymania ich pomocni i usłużni byli.

Dziesiąte przykazanie
Nie pożądaj żony bliźniego swego ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy żony, domowników lub bydła bliźniego swego nie odstręczali i nie odwodzili, ale ich nakłaniali do pozostania i wypełniania powinności.

Zakończenie przykazań
Co mówi Bóg o tych wszystkich przykazaniach?
Mówi tak: Jam jest Pan, Bóg twój. Bóg żarliwy, nawiedzający grzech ojców tych, którzy Mnie nienawidzą, na dzieciach w trzecim i czwartym pokoleniu, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy Mnie miłują i strzegą przykazań Moich.
Co to znaczy?
Bóg grozi karą wszystkim, którzy te przykazania przestępują. Powinniśmy więc bać się gniewu Jego i przeciw tym przykazaniom nie postępować. Przyrzeka zaś łaskę i wszystko dobre wszystkim, którzy tych przykazań strzegą. Powinniśmy więc miłować Go, ufać Mu i według przykazań Jego chętnie postępować.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama