Ekumeniczny akcent pielgrzymki Benedykta XVI do Polski

Podczas swojej pierwszej zagranicznej pielgrzymki - do ojczyzny Jana Pawła II - Ojciec Święty Benedykt XVI spotka się z przedstawicielami niekatolickich Kościołów chrześcijańskich, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Spotkanie odbędzie się 25 maja o godz. 19.00 w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Do luterańskiego kościoła Świętej Trójcy Ojciec Święty przybędzie z Pałacu Prezydenckiego. Siedzibę prezydenta RP papież opuści około godz. 18.45, a następnie papamobilem przejedzie do kościoła Świętej Trójcy. Spotkanie z przedstawicielami mieszkających w Polsce chrześcijan innych wyznań rozpocznie się o godz. 19.00 i potrwa 45 minut. W ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego wezmą udział wierni i zwierzchnicy siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Obecni będą również przedstawiciele nie należącego do Rady Kościoła katolickiego z kard. Józefem Glempem oraz przewodniczącym Papieskiej rady Popieranie Jedności chrześcijan kard. Walterem Kasperem. Organizatorzy spodziewają się około 800 uczestników modlitwy.

Kiedy Ojciec Święty będzie wchodził do świątyni, zebrani zaśpiewają pieśń „Pod Twą obronę”. Wspólną modlitwę znakiem krzyża rozpocznie Benedykt XVI, a następnie Papieża powita przewodniczący PRE prawosławny arcybiskup Jeremiasz. W liturgii Słowa zostaną odczytane dwa czytania wybrane z czytań przewidzianych w liturgii Kościołów ewangelickich na święto Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzone w Kościołach ewangelickich właśnie 25 maja. Fragment z Apokalipsy św. Jana (1, 4-8) odczyta kobieta wyznania ewangelicko-augsburskiego. Psalm responsoryjny zaśpiewa prawosławny chór z cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie, a fragment Ewangelii (J 17,20-26) - diakon z Kościoła prawosławnego. Następnie Benedykt XVI wygłosi przemówienie, po którym nastąpi modlitwa powszechna. Wezwania zostały przygotowane i będą odczytane przez przedstawicieli wszystkich Kościołów zrzeszonych w PRE. Po modlitwie wszyscy odmówią wspólnie „Ojcze Nasz” z doksologią: „Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki” wypowiedzianą bezpośrednio po Modlitwie Pańskiej, według praktyki Kościołów ewangelickich. Nabożeństwo zakończy tzw. „błogosławieństwo Aaronowe”. Jest to jedna z najstarszych form błogosławienia ludu. Poszczególne części błogosławieństwa wypowiadać będą abp Jeremiasz, bp Janusz Jagucki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, kard. Józef Glemp i Benedykt XVI. Na zakończenie zostanie odśpiewany hymn „Boże coś Polskę”.

Polska Rada Ekumeniczna podaruje Ojcu Świętemu specjalnie dla niego napisaną ikonę Chrystusa trzymającego otwartą Księgę z tekstem z Ewangelii św. Jana: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie” (J 14, 6).

Około godz. 19.45 Benedykt XVI pożegna się z gospodarzami spotkania i wróci do nuncjatury apostolskiej, gdzie spędzi pierwszą w Polsce noc.

Miejsce spotkania:
ewangelicko-augsburski kościół Świętej Trójcy


Ekumeniczny akcent pielgrzymki Benedykta XVI do Polski   Świątynia została wybudowana w latach 1777-1779, a poświęcona w 1781 r. Jest to jeden z najwcześniejszych budynków klasycystycznych w Europie. Ma kształt rotundy zwieńczonej kopułą, z czterema niższymi przybudówkami. Wnętrze kościoła obiegają charakterystyczne dla architektury świątyń ewangelickich dwupiętrowe galerie. Pod koniec XVIII wieku kościół Świętej Trójcy był najwyższą budowlą Warszawy. Jej walory akustyczne zawsze cenili muzycy. W przeszłości koncertował tutaj między innymi młody Fryderyk Chopin, który śpiewał także w chórze parafialnym. W czasie koncertów dyrygował Stanisław Moniuszko.

Od początku istnienia parafia Świętej Trójcy wpisała się mocno w życie społeczne i kulturalne stolicy. Jeszcze przed wybudowaniem kościoła, powstał w Warszawie szpital ewangelicki. Do wybuchu drugiej wojny światowej, parafia prowadziła ośrodki zajmujące się opieką nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Przed wojną parafia prowadziła również dwie szkoły średnie: męskie gimnazjum im. Mikołaja Reja i żeńskie – im. Królewny Anny Wazówny.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama