Ekumeniczne spotkanie u patriarchy Bartłomieja

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I spotkał się 9 marca po południu z członkami Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), którzy od 7 bm. obradują w Stambule.

Duchowy zwierzchnik światowego prawosławia wyraził radość, że może przyjąć swych gości, należących do różnych wyznań chrześcijańskich, w swej siedzibie, „która była pionierem ruchu ekumenicznego”.

"To dla mnie wielka radość, że mogę spotkać przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w siedzibie patriarchatu ekumenicznego, miejscu, które odegrało pionierską rolę w ruchu ekumenicznym. Wszyscy pracujemy dla dobra ludzkości. Zachęcam wszystkie Kościoły, by kontynuować zaangażowanie i współpracę na rzecz wspólnego chrześcijańskiego świadectwa w Europie oraz wniesienia swego wkładu odnośnie wielu wyzwań, którym muszą stawić czoła. W grudniu Konferencja Kościołów Europejskich rozpoczęła nowy okres swojej działalności. Współpraca z Konferencją Episkopatu Europy z pewnością pomoże wspólnej misji tych dwóch instytucji, dając świadectwo wiary, którego oczekują od nas wierni"– powiedział gospodarz spotkania. Przypomniał, że w grudniu ub.r. KEK rozpoczął nowy okres swej działalności. „Współpraca z CCEE będzie mogła jedynie odnowić wspólną misję obu instytucji dawania wspólnego świadectwa wiary, ja tego oczekują nasi wierni” – podkreślił patriarcha.

Przewodniczący CCEE kard. Péter Erdő wyjaśnił cel dorocznych obrad Komitetu Wspólnego, które w tym roku poświęcone są sprawom migracji. „Mamy nadzieję, że nasze prace będą mogły przynieść wspólne przesłanie społeczeństwu europejskiemu. Historyczne i kulturowe zmiany, które miały miejsce w Europie w ostatnich dziesięcioleciach, wymagają tego świadectwa i współpracy wspólnoty chrześcijańskiej w obronie i promowaniu wartości chrześcijańskich w naszym społeczeństwie "– powiedział prymas Węgier.

Kardynał zaprosił patriarchę do dalszego angażowania się w sprawę jedności chrześcijan i do „dalszych mądrych działań” w tej dziedzinie.

Na zakończenie przewodniczący KEK-u, prawosławny metropolita Francji Emanuel (podlegający Patriarchatowi Konstantynopola) podziękował Bartłomiejowi I za zaproszenie do odbycia tego spotkania właśnie w Stambule. Przypomniał, że zarówno na CCEE, jak i na KEK-u ciąży „obowiązek dawania świadectwa”. „Zdecydowaliśmy się kontynuować naszą drogę i nasze wspólne świadectwo w Europie, ponieważ świat potrzebuje, aby widzieć nas pracujących razem. Niezbędne jest zatem wzmocnienie więzi między naszymi Kościołami i ich organizacjami” – powiedział hierarcha.

W czasie spotkania w siedzibie Patriarchatu poruszono różne tematy dotyczące życia obu tych europejskich instytucji kościelnych oraz omawiano niektóre projekty dotyczące obchodów w 2013 w niektórych miastach naszego kontynentu 1700. rocznicy Edyktu Mediolańskiego. Dokument ten, wydany w 313 przez cesarzy Konstantyna i Licyniusza, wprowadzał wolność religijną w Cesarstwie Rzymskim, co oznaczało kres prześladowań chrześcijan. Główne uroczystości rocznicowe mają się odbyć za 3 lata w Stambule, Mediolanie i Belgradzie.

W skład istniejącego od 1972 r. Wspólnego Komitetu CCEE i KEK wchodzi po 9 osób z każdej strony. Z ramienia KEK-u jest wśród nich dr Joanna Matuszewska z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, a ze strony CCEE – ks. Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE). Członkami Komisji Wspólnej są również przewodniczący i sekretarze generalni obu tych gremiów: prawosławny metropolita Francji Emanuel i prof. Viorel Ioniţă (KEK) oraz kard. Péter Erdő i ks. Duarte da Cunha(CCEE).

Konferencja Kościołów Europejskich powstała w 1959 i obecnie skupia 120 Kościołów anglikańskich, protestanckich, prawosławnych i starokatolickich oraz 40 organizacji ekumenicznych na prawach członków stowarzyszonych – z całego kontynentu. Przewodniczącym KEK-u jest obecnie prawosławny metropolita Francji (Patriarchat Konstantynopola) Emanuel, a tymczasowym sekretarzem generalnym – prof. Viorel Ioniţă z Rumunii. Organizacja ma trzy siedziby: główną w Genewie oraz w Brukseli i Strasburgu.

Rada Konferencji Biskupich Europy istnieje od 1971 i obecnie należą do niej 33 episkopaty krajowe z naszej części świata, z europejskiej części Rosji i Turcji oraz arcybiskupi Luksemburga, Monako i Cypru (maronicki) i biskup Kiszyniowa. Konferencje biskupie są w CCEE reprezentowane przez swych przewodniczących. Od października 2006 na czele Rady stoi prymas Węgier kard. Péter Erdő, a dwoma jego zastępcami są kardynałowie: Josip Bozanić z Chorwacji i Jean-Pierre Ricard z Francji, sekretarzem generalnym jest portugalski kapłan ks. Duarte da Cunha. CCEE ma swoją siedzibę w St. Gallen (Szwajcaria).

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...