Do zobaczenia w Poznaniu

Z udziałem prawie 40 tys. osób z całego kontynentu w dniach 29 grudnia-2 stycznia odbywało się w Brukseli 31. Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé.

Przyświecało mu hasło "Budować Europę zaufania". 31 grudnia, na zakończenie wieczornej modlitwy przeor Wspólnoty brat Alois, przeor ogłosił, że uczestników kolejnego – 32. Spotkania gościć będzie w dniach 28 grudnia 2009-1 stycznia 2010 Poznań.

Nie był to jedyny polski akcent tego wydarzenia, gdyż tradycyjnie już nasi młodzi rodacy stanowili większość jego uczestników – do Brukseli przybyło ich ok. 9 tysięcy.

Pozdrowienia od przywódców religijnych

Okolicznościowe orędzia przesłali na spotkanie zwierzchnicy Kościołów i wyznań chrześcijańskich, w tym Benedykt XVI, duchowy przywódca światowej Wspólnoty Anglikańskiej arcybiskup Canterbury Rowan Williams i sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej pastor Ishmael Noko. Młodych pozdrowili też m.in. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

„Poszukujecie źródła nadziei dla was samych i dla świata, otwierając się na Chrystusa przez modlitwę i słuchanie Jego słowa, a także dzieląc się z młodymi ludźmi z całej Europy i z innych kontynentów waszymi pragnieniami, doświadczając Kościoła jako miejsca komunii i przyjaźni dla wszystkich” – napisał papież w swym przesłaniu.

Zapewnił, że duchowo jest z młodymi podczas ich „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” i że darzy ich zaufaniem, aby odkryli, „w jaki sposób w swoim otoczeniu mają promieniować nadzieją, angażując się osobiście tam, gdzie jest zbyt wiele nędzy, niesprawiedliwości i konfliktów”. Ojciec Święty wezwał młodych, aby „podtrzymywani przez Boga”, nie bali się dawać świadectwa nadziei. Na zakończenie polecił wszystkich wstawiennictwu Maryi Panny, Matki wierzących oraz udzielił błogosławieństwa apostolskiego uczestnikom, braciom z Taizé i wszystkim organizatorom.

„Światowy kryzys gospodarczy może być dla wielu szansą odkrycia tego, co znaczy być «ubogim w duchu»” – zauważył abp R. Williams w swym orędziu. Przypomniał, że Pan Jezus obiecał, iż Królestwo Boże posiądą ubodzy duchem. „W obliczu kryzysu możemy zacząć odkrywać, co mogłoby oznaczać bycie naprawdę ubogimi w duchu. Stanowi to szansę otwarcia w nas nowego wymiaru wolności i miłości. W chwili, gdy odnawiacie waszą ufność w wierną i hojną miłość Bożą obecną w Jezusie, pamiętajcie, że On również obdarzył was zaufaniem: dał wam część swego bogactwa, abyście mogli żyć umocnieni przez Niego, budując na co dzień coraz więcej więzi zaufania z innymi" – stwierdził honorowy prymas Wspólnoty Anglikańskiej.

Zdaniem pastora I. Noko, w obliczu obecnego kryzysu tym bardziej konieczna jest odbudowa zaufania. Zachęcił młodych do włączania się w tworzenie takich form zarządzania, które lepiej sprostają wymogom sprawiedliwości.

Brat Alois: Spotkanie w Nairobi prawdziwym cudem

Jeszcze przed rozpoczęciem Spotkania w Brukseli przełożony Wspólnoty brat Alois wyraził nadzieję, że przyczyni się ono do pojednania i pokoju między ludźmi i narodami. Podkreślił, że jest to nowy etap „pielgrzymki zaufania przez Ziemię” i następuje niedługo po spotkaniu w dniach 26-30 listopada w Nairobi, stolicy Kenii. Zgromadziło się tam wówczas 7 tys. młodych ludzi z 15 krajów afrykańskich.

„Było to niezwykle ważne, że pielgrzymka zaufania mogła odbyć w Afryce i to w Kenii, gdzie często dochodzi do aktów przemocy. Zdarzył się swego rodzaju cud, jakim była przyjacielska gościnność Afrykańczyków dla 7 tys. młodych z różnych grup etnicznych. Kenia była rzeczywiście znakiem pojednania. Do Nairobi przybyli również młodzi z Konga i Rwandy. Musimy się uczyć patrzeć na świat oczami Boga. Z takiej perspektywy widzimy wiele znaków nadziei” – powiedział brat Alois.

Pierwszy dzień: Bóg wysłuchuje naszych modlitw

Do tych afrykańskich akcentów nawiązał on później w wieczornej modlitwie, której przewodniczył 29 grudnia na oficjalne rozpoczęcie 31 Europejskiego Spotkania Młodych. Zachęcił ich do budowania braterstwa między ludźmi, nowej solidarności i do modlitwy właśnie za Kościół w Afryce. „W chwili, gdy dla wielu ludzi na horyzoncie pojawiają się ciemne chmury, jest ważne, byśmy byli razem, żeby przypominać sobie o nadziei, która nas ożywia” – mówił przeor Taizé. Podkreślił, że „nadzieja ta karmi się przekonaniem, że między ludźmi może narodzić się nowy rodzaj braterstwa. Nowy rodzaj solidarności może odnowić nasze życie społeczne".

Nawiązując do spotkania w Nairobi, przeor Taizé stwierdził: „Chcieliśmy przez nie dopomóc w budowaniu braterskich więzi, mimo zranień, do których doszło w historii i z powodu braku kontaktów między narodami. Choć nie można zmienić przeszłości, młodzi Afrykańczycy odkryli radość płynącą z przekraczania barier i przyjmowania siebie nawzajem. Chcielibyśmy także my za przykładem tych młodych Afrykańczyków nieść nadzieję i radość wszędzie tam, gdzie umieścił nas Bóg”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama