Ekumeniczne spotkanie w Ustroniu. Chrześcijanie o sobie

„Kościoły chrześcijańskie – same o sobie” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, która odbyła się w dniach 9-10 października w auli ustrońskiego Gimnazjum nr 1.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne wspiera różnorakie inicjatywy o charakterze ekumenicznym – także dążenie do pogłębienia współpracy między członkami poszczególnych Kościołów. Przy zachowaniu własnej tożsamości chcą oni uczyć się od siebie wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

Właśnie takiemu wzajemnemu zbliżeniu chrześcijan różnych wyznań służyła konferencja „Kościoły chrześcijańskie – same o sobie”. Obok Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego, dobrze znanych w Ustroniu, zaproszeni zostali przedstawiciele innych wspólnot: wiernych Kościołów tworzących Polską Radę Ekumeniczną: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, chrześcijan baptystów, polskokatolickiego i starokatolickiego mariawitów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler oraz starosta cieszyński Czesław Gluza.

Konferencję rozpoczął bp Rakoczy, który podkreślił, iż głęboko wierzy, że to spotkanie stanie się kolejnym świadectwem wspólnego pragnienia szukania dróg jedności chrześcijan zgodnie z wolą Pana – „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno”. Podkreślił też, że Śląsk Cieszyński nie od dziś jest miejscem szczególnego świadectwa ekumenicznego – od dawna bowiem stanowi teren harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego i intensywnego dialogu między nimi.

– Dzisiaj dobrze wiemy, że jeden bez drugiego żyć nie powinien. Może, ale nie powinien. Bo takie jest zadanie Bożego świadectwa w nas, dla nas i dla każdej siostry i dla każdego brata. Przeto niech dusza moja strzeże tego cudownego świadectwa i niech dalej dzieją się cuda, które będziemy umieli rozstrzygać bez jakichś zapyziałych emocji. Chrystus niech nam będzie przewodnikiem – to z kolei słowa bp. Paweł Anweilera.

Z różnych względów w Ustroniu nie pojawili się trzej zaproszeni goście – bp Włodzimierz Jaworski, mariawita, abp Jeremiasz z Kościoła prawosławnego oraz ks. bp Wysoczański z Kościoła polskokatolickiego. Dwaj pierwsi przysłali swoich reprezentantów.

O Kościele rzymskokatolickim mówił ks. prof. Jan Górski, który swój referat zatytułował „Jestem w Kościele”. Bardzo entuzjastycznie o Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym opowiadał młody ksiądz Andrzej Jaroszuk. Stwierdził, że aby poznać ten Kościół, należy przyjść i zobaczyć. Prelekcję na temat Kościoła starokatolickiego mariawitów ks. Franciszek Kubik oparł na ukazaniu historii życia i działalności założycielki Kościoła Marii Franciszki Kozłowskiej. Referat nieobecnego ks. Bogdana Stefana o Kościele greckokatolickim odczytał ks. Antoni Sapota.

Głos zabierali także ks. dr Włodzimierz Nast z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Roman Lipiński z Kościoła ewangelicko-reformowanego, ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła metodystycznego oraz prof. Tadeusz Zieliński z Kościoła baptystów.

Jak zauważył ks. dr Henryk Czembor, każdy z przedstawiających swój Kościół czynił to z własnego punktu widzenia i czasem to spojrzenie było dla słuchaczy nieco zaskakujące, ale stanowiło ubogacenie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama