Kościół Boży w Chrystusie

Wyznanie wiary

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków.

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoją wiarę w Niego.

Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem – darem od Boga dla każdego wierzącego.

Wszyscy wierzący w Pana Jezusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół.

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną – zbawieni do życia wiecznego, zgubieni na wieczne potępienie.

Kościół Boży w Chrystusie   Nabożeństwo w Zborze Słowo Życia we Wrocławiu Korzenie na wschodzie

Kościół Boży w Chrystusie sięga w swoich korzeniach do duchowego przebudzenia, które miało miejsce na kresach wschodnich przedwojennej Polski. W Pińsku (obecnie Białoruś) aktywnie działała rodzina Dawidow. Po zakończeniu II wojny światowej przeniosła się do Polski, włączając się w działalność Kościóła Zielonoświątkowego. Prowadzona przez pastora Bolesława Dawidowa działalność uznawana była za nielegalną, a zgromadzenia odbywały się przez długi czas w prywatnych mieszkaniach.

27 lutego 1988 roku Kościół Boży w Chrystusie został oficjalnie zarejestrowany. Fakt legalizacji kościoła przyniósł jego niemal natychmiastowy rozwój, zarówno od strony organizacyjnej jak i liczby członków. Większość członków należała wcześniej do ruchu zielonoświątkowego.

Kościół Boży w Chrystusie   Pastorzy George i Hazel Hill Obecnie Kościół Boży w Chrystusie jest federacją 35 Zborów. Niektóre, jak działające w Koszalinie Centrum Chrześcijańskie Woda Życia założyły osoby, które odeszły z ruchu oazowego. Inne, jak istniejące w Jeleniej Górze Zwycięstwo w Chrystusie jest częścią Victory Churches International – wspólnoty założonej 13 maja 1979 przez małżeństwo pastorów George'a i Hazel Hill.

Swoją pierwszą społeczność założyli w Lethbrige w Kanadzie. Victory Churches International (VCI) działa obecnie na całym świecie, mając ponad 200 kościołów i szkół biblijnych na kilku kontynentach.
 
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |