Sylwetka

22 czerwca mija 11 lat od śmierci jednego z wielkich promotorów idei ekumenizmu w Kościele katolickim, wybitnego teologa i eksperta Soboru Watykańskiego II Yvesa Congara. Warto dziś, w dobie powracających pytań o sens ekumenizmu, przypomnieć jego sylwetkę

Promotor reformy w Kościele

Ks. Alfons Skowronek (Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku)

Przed blisko 20 laty ukazała się w Niemczech książka pod frapującym tytułem: „Gniew z miłości. Wzburzeni mężowie Kościoła". Czterdziestu pięciu renomowanych pisarzy i teologów katolickich oraz ewangelickich (m.in. Heinrich Bőll, Marie-Dominique Chenu, Walter Dirks, Ernst Käseman, Karl Rahner, Edward Schillebeeckx) dało żywiołowy upust swemu już posoborowemu zagniewaniu wobec kondycji Kościoła. Albowiem spotęgowane nadzieje reformy Kościoła wzbudzone przez Vaticanum II już niezadługo zaczęły wytracać siłę swego wielkiego zrywu. Był to rodzaj niepohamowanego, a przy tym świętego oburzenia, które w istocie rzeczy stanowiło płomienny wyraz wierności i umiłowania Kościoła. „Ten, kto w Kościele zachowuje się gniewnie jako dwudziestolatek, zawdzięcza to raczej biologii; kto potrafi być zagniewanym mężem jeszcze w wieku siedemdziesięciu pięciu lat, ten mówić może raczej o łasce" — napisał w przedmowie Norbert Sommer, redaktor książki.
Więcej:.


Ekumenizm w praktyce

Droga ku jedności chrześcijan to nie tylko ekumeniczny dialog i wspólnie organizowane nabożeństwa. To także codzienność, w której trzeba rozwiązać wiele praktycznych problemów. Jednym z nich, mających wielkie znaczenie dla klimatu ekumenicznego, jest kwestia małżeństw mieszanych.

Na wagę tego problemu wskazał w swoim przemówieniu w ewangelickim Kościele św. Trójcy papież Benedykt XVI. Za poważną trudność uznał dotychczas obowiązujące rozwiązania, w wywiadzie dla www.cerkiew.pl, prawosławny arcybiskup Jeremiasz. Problem ten, znany we wszystkich różnorodnych wyznaniowo społeczeństwach, stał się przedmiotem obrad Komisji Wspólna Rady Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Możemy się spodziewać, że już wkrótce zostanie wydany dokument, w którym kwestia ta znajdzie nowe, z perspektywy niekatolików bardziej kompromisowe stanowisko.

O obecnie obowiązujących rozwiązaniach problemu małżeństw mieszanych można zapoznać się czytając wyjaśnienia ks. Piotra Jaskóły. Warto też zajrzeć do dwóch dokumentów Kościoła katolickiego, w których problem ten został poruszony: fragmentów Nowego Dyrektorium Ekumenicznego o małżeństwach mieszanych oraz Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej

Wywiady

 • Luterański znaczy ekumeniczny - wywiad z ks. Ishmaelem Noko

 • Arcybiskup Jeremiasz: Być może nowa jakość


 • Ekumeniczne przemówienia Benedykta XVI

 • Przemówienie do przedstawicieli niekatolickich Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz innych religii 25 kwietnia 2005 r.

 • Przemówienie do sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, 16 czerwca 2005 r.

 • Przemówienie w czasie audiencji dla delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, 30 czerwca 2005 r
 • .

 • Spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych Niemiec, Kolonia 19 sierpnia 2005 r.

 • Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania ekumenicznego w kościele Świętej Trójcy w Warszawie


 • Dla przypomnienia

 • Wspólna modlitwa i sakramenty w ekumenicznej praktyce

 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |