Wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu

Zakończyła się pielgrzymka Papieża do Turcji. Była to najtrudniejsza i najważniejsza z dotychczasowych pięciu zagranicznych podróży apostolskich Benedykta XVI.

Po wiekach powtarzających się cyklicznie sporów, rozłamów i nieudanych prób odbudowania jedności nadszedł czas nowej nadziei na pojednanie. Jesteśmy świadkami wyraźnego ocieplenia we wzajemnych relacjach. Pragnienie jedności po obu stronach wydaje się dziś większe niż w ostatnich wiekach. Wizyta papieża w Konstantynopolu na pewno nie rozwiązała wszystkich problemów i nie usunęła niechęci tych, którzy pojednaniu są przeciwni. Była jednak kolejnym krokiem w kierunku budowania atmosfery, w której jedność wyda się czymś ta oczywistym, że podział będzie się jawił jako niezrozumiały anachronizm. Chrześcijanie przerzucili kolejne mosty…

1 XII 2006: Obiecujące perspektywy

 • Święto małej wspólnoty
  (...) Wchodzącego Papieża przywitała młodzież okrzykami: „Benedetto”. Za moment nie mniej ciepło, skandując ich imiona przywitano patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I i patriarchę ormiańskiego Mesroba II. Wokół ołtarza zasiedli także biskupi z Kościołów obrządków wschodnich w swych tradycyjnych, niezwykle efektownych strojach. Wspaniale śpiewający chór w błękitnych sukniach tworzyły Chaldejki, śpiewające podczas Liturgii w języku aramejskim.


 • Pielgrzymka nowej nadziei

  30 XI 2006: Wspólne świętowanie

 • Liturgia ku czci św. Andrzeja
  Udział w uroczystościach patronalnego święta Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu - dnia św. Andrzeja Apostoła, był najważniejszym celem podróży Benedykta XVI do Turcji. Dlatego oczekiwano go z ogromnym zainteresowaniem.


 • Homilia Benedykta XVI

 • Homilia Bartłomieja I (fragmenty)


 • Deklaracja podpisana
  Zwieńczeniem dzisiejszych wspólnych liturgicznych obchodów ku czci św. Andrzeja Apostoła była wspólna Deklaracja, którą podpisali Benedykt XVI oraz Bartłomiej I.


 • Tekst wspólnej deklaracji Bartłomieja I i Benedykta XVI


 • Stary i nowy Rzym
  W tytulaturze Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola znajduje się także formuła głosząca, że jest on biskupem Nowego Rzymu. W tym pojęciu mieści się coś więcej, aniżeli tylko przypomnienie starożytnej historii, kiedy Konstantynopol, jako centrum Cesarstwa Wschodniego był nazywany Nowym Rzymem.


 • Wizyta u Ormian i spotkanie ze zwierzchnikiem syryjczyków
  Prawie ostatnim punktem, niezwykle pracowitego trzeciego dnia papieskiej wizyty w Turcji były odwiedziny Benedykta XVI w katedrze ormiańskiej pw. Matki Bożej.


 • Nasz komentarz: Módlmy się o dobrą pogodę

  29 XI 2006: Dzwony na powitanie

 • Bracia znów razem
  Stambuł, drugi dzień wizyty Benedykta XVI w Turcji. Ze sporym opóźnieniem Benedykt XVI przybył do leżącej nad zatoką dzielnicy Fanar, gdzie znajduje się siedziba Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Gdy papież wysiadał z samochodu rozdzwoniły się dzwony. Podeszła do niego grupa mnichów, która powitała go z wyraźnym wzruszeniem, m.in. poprzez ucałowanie pierścienia św. Piotra. Benedykt XVI otrzymał naręcze białych kwiatów.


 • Przemówienie powitalne Patriarchy Bartłomieja I
 • Pozdrowienie wygłoszone przez papieża Benedykta XVI
 • Pełne miłości powitanie

 • Nasz komentarz: Wśród braci
  (...) Bartłomiej I wielką sympatią, a nawet przyjaźnią darzył Jana Pawła II. O tej przyjaźni mówił często w czasie swego ostatniego za życia Jana Pawła II pobytu w Watykanie, w listopadzie 2004 r. Jak mało kto w świecie prawosławnym doceniał wysiłki Papieża Polaka zmierzające do polepszenia relacji katolicko-prawosławnych i do wznowienia dialogu teologicznego zawieszonego w latach 90. Dostrzegał znaczenie takich gestów papieża z Polski, jak na przykład zwrócenie Patriarchatowi Ekumenicznemu przechowywanych od wieków w Watykanie relikwii świętych czczonych w Kościele Wschodnim: Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma - wielkich poprzedników Bartłomieja na patriarszej stolicy w Konstantynopolu. Słuchając powitalnego przemówienia odniosłam wrażenie, że tę przyjaźń Bartłomiej I przelał na następcę Jana Pawła II. Zdecydowanie nie były to tylko kurtuazyjne słowa. Benedykt XVI został przyjęty w Konstantynopolu jako szczerze oczekiwany gość.


  Więcej informacji o pielgrzymce na stronie http://papiez.wiara.pl

  Zobacz też: Przed wizytą. Gospodarze, nadzieje, oczekiwania
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama