Ewangelicy obchodzą Święto Reformacji

31 października ewangelicy na całym świecie obchodzą Święto Reformacji. Przypada ono w dniu ogłoszenia w 1517 r. przez ks. dr. Marcina Lutra słynnych 95 tez przeciwko odpustom, przeznaczonych do uniwersyteckiej dysputy na uniwersytecie w Wittenberdze.

Ojciec Reformacji, Marcin LuterZapoczątkowany w 1517 r. przez Marcina Lutra ruch w Kościele stał się początkiem końca jedności chrześcijaństwa zachodniego i zapoczątkował kolejne podziały. Wydarzenie to przypominają przede wszystkim luteranie, ale nawiązują doń również ewangelicy reformowani i metodyści. Święto Reformacji jest dla ewangelików w wielu krajach dniem wolnym, zagwarantowanym ustawowo. Podczas nabożeństwa 31 października w czytaniach biblijnych przywołuje się fragment Listu do Hebrajczyków 13,7: "Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę". Śpiewany jest "hymn Reformacji", ułożony i skomponowany przez Lutra - pieśń "Warownym grodem jest nam Bóg". Reformację wspomina się również w liturgii jednej z sąsiadujących ze świętem niedziel. Warto w tym kontekście przypomnieć, że Reformacja stała się także bezpośrednim impulsem do głębokiej reformy Kościoła katolickiego, jaka dokonała się na Soborze Trydenckim w latach 1545-63.
Więcej:.


Trochę historii

 • Kim był Marcin Luter?
 • Jan Paweł II o Marcinie Lutrze
 • 95 tez ks. Marcina Lutra, które zostały przybite na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 X 1517 r.
  Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami. Przewodzić temu będzie czcigodny ojciec Marcin Luter, magister sztuk wyzwolonych i świętej teologii i jednocześnie nauczyciel tychże. Dlatego prosi on tych, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udział i dysputować z nami ustnie, żeby uczynili to na piśmie. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
  Więcej:.


 • Konfesja augsburska
 • Mały Katechizm dra Marcina Lutra

  Dziś ku pojednaniu

 • Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

  O deklaracji powiedzieli:Ważniejsze wyznania protestanckie

 • Luteranie
 • Kalwini
 • Metodyści

 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama