Na ekumenicznych ścieżkach

Rzeczy ważne i drobiazgi. Myśli i wydarzenia...


Nowe plany działań Światowej Rady Kościołów

Wybór nowego sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów (ŚRK) i miejsca obrad X zgromadzenia tej organizacji oraz uchwalenie 11 oświadczeń i deklaracji – to główny plon posiedzenia Komitetu Naczelnego (KN) Rady. Obradował on w dniach 26 sierpnia-2 września w swej siedzibie w Genewie.

Nowym sekretarzem generalnym tej największej międzynarodowej organizacji ekumenicznej został 48-letni norweski pastor luterański dr Olav Fykse Tveit (na zdjęciu). 1 stycznia przyszłego roku przejmie on ten urząd od dr. Samuela Kobiię z Kenii. Tego ostatniego i jego żonę Ruth pożegnano już teraz uroczyście i gorąco podczas nabożeństw Słowa Bożego w Instytucie i Centrum Ekumenicznym w Bossey koło Genewy. Więcej:.
Panichida w intencji ofiar wojny

1 września, w 70. rocznicę rozpoczęcia drugiej wojny światowej w warszawskiej cerkwi św. Jana Klimaka odprawiona została uroczysta panichida - nabożeństwo żałobne kościołów obrządku wschodniego.

Panichidzie przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa. W nabożeństwie udział wzięli również zwierzchnik Kościoła polskokatolickiego - biskup Wiktor Wysoczański, przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego - ks. Marek Mętrak, duchowieństwo Warszawy oraz wierni.

Po wspólnych modlitwach metropolita Sawa poświęcił tablicę upamiętniającą członków Kościoła prawosławnego w Polsce, zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945.

Przed rozpoczęciem panichidy metropolita Sawa skierował do zebranych słowa:
Mija 70 lat, kiedy to 1 września 1939 r. ojczyzna nasza została napadnięta przez hitlerowskie Niemcy i rozpoczęła się druga wojna światowa, zbierając krwawe żniwo. Wierni naszej Cerkwi w latach wojny złożyli wielką daninę krwi... Więcej:.
Chodzenie w Duchu

Duch Święty dla wierzących jest kluczem do prowadzenia chrześcijańskiego życia, gdyż uczy nas, modli się o nas, zapewnia nas o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, daje nam dary, zarówno Kościołowi, jak i każdemu z osobna.

"Chodzimy w Duchu" kiedy żyjemy według Pisma Świętego. Kiedy zwracamy nasze myśli na to, co duchowe, musimy zająć się rzeczami, dla objawienia których Duch Święty został posłany, czyli ze "Słowem prawdy". "Kroczenie w Duchu" nie jest tajemniczą zgadywanką, ale uważnym i dokładnym naśladowaniem tego, czego naucza Pismo. Napełnieni Duchem chrześcijanie są zarówno uczeni w Słowie Bożym, jak i "chodzą" zgodnie z Jego nauką.

"Chodzimy w Duchu" także wtedy, kiedy gorliwie prosimy o Jego pomoc w codziennym życiu i kiedy świadomie odwracamy się od grzechu. Jeśli świadomie, nawet w jakimś niewielkim stopniu, tolerujemy grzech w swoim życiu, nie "chodzimy w Duchu". Więcej:.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama