Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

Nabożeństwo Słowa Bożego


1. Tekst biblijny rozważany w czasie Tygodnia Modlitw
J 14,23-31

„Jeśli kto Mnie miłuje i będzie zachowywał Moje słowo, Mój Ojciec go umiłuje i do niego przyjdziemy, i zamieszkamy u niego. Kto Mnie nie miłuje, nie zachowuje Moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, nie jest Moje, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając z wami. Orędownik zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, Mój pokój wam daję. Nie tak, jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Słyszeliście, co wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę do was. Gdybyście Mnie miłowali, uradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode Mnie. Teraz wam mówię, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie. Niewiele już będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca tego świata. On nie ma nic do Mnie. Ale niech świat pozna, że miłuję Ojca i tak czynię, jak przykazał Mi Ojciec”.

2. Porządek nabożeństwa Słowa Bożego

Zaleca się, aby na początku nabożeństwa przedstawić krótko jego porządek. W modlitwach wstawienniczych mogą być zaangażowani różni lektorzy. Symbol tęczy może być artystycznym przypomnieniem przymierza, powalania do jedności. Kolekta powinna być zebrana w najbardziej odpowiednim momencie nabożeństwa i może być zaprezentowana jako znak jedności kościelnej i pokoju.

D - duchowny (przewodniczenie może być podzielone między kilku duchownych)
L - lektor
W - wierni (wszyscy zgromadzeni)

I. LITURGIA WSTĘPNA
Prowadzący nabożeństwo procesyjnie wnoszą Biblię i umieszczają ją w miejscu centralnym prezbiterium. Zgromadzenie w tym czasie śpiewa pieśń.
Liturgiczne powitanie

D - W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W - Amen.
Modlitwa uwielbienia według liturgii syryjskiej:

D - Jezu światłości, który jesteś prawdziwym światłem, w Twoim świetle będziemy widzieli światło, oświecające wszystkie stworzenia. Rozjaśnij nas Twoim radosnym światłem, które jest chwałą Ojca w niebie. Czysty i święty, który przebywasz w przestrzeni światła, zachowaj nas od złego pożądania i nienawistnych myśli, wspomagaj nas, abyśmy potrafili spełniać dzieła sprawiedliwości z czystym sercem. W tym świętym dniu, który zebrał nas razem, błagamy Cię, abyś udzielił jedności Kościołowi, zachowaj nas w pełni Twojego pokoju.

W - Amen.

D - Podziękujmy Bogu Ojcu, Panu wszystkiego, wywyższajmy Jego Jedynego Syna i wychwalajmy Ducha Świętego, powierzając nasze życie Jego opiece i błagając o Jego miłosierdzie.

W - Boże miłosierny i dobry, zmiłuj się nad nami.

II. LITURGIA POKUTNA

Modlitwa pokutna według liturgii syryjskiej:

D - Wszechmogący Boże, zmiłuj się nad nami. Wychwalamy, błogosławimy i wysławiamy Ciebie Boże. Prosimy, Panie nasz i Boże, abyś był nam łaskawy. Pełen hojności Boże, przyjacielu wszystkich, okaż nam miłosierdzie.

W - Panie, zmiłuj się nad nami.

D - Wspominając Twoją śmierć, Panie Jezu, głosimy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Bądź miłościw nam wszystkim.

W - Panie, zmiłuj się nad nami.

D - Prosimy Cię, abyś okazał swoją łaskę dla wszystkich naszych próśb. Ty, który jesteś przyjacielem wszystkich, spraw, abyśmy ten święty dzień i pozostałe dni naszego życia przeżywali w pokoju i bojaźni przed Tobą. Zabierz od nas, Panie, od wszystkich ludzi i od całego Kościoła wszelką zazdrość, pożądanie i niegodziwe czyny. Ty, który udzieliłeś nam siły, by deptać po wężach, skorpionach i po wszystkich przeciwnych mocach, nie wódź nas na pokuszenie, ale przez swoją łaskę zachowaj nas od wszelkiego zła. Zachowaj nas od intryg, od widzialnych i niewidzialnych wrogów i udziel nam obfitości dóbr oraz owocnych czynów, przez Twoją dobroć i miłość, objawione nam w Twoim Synu, naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, któremu niech będzie sława, cześć, siła i chwała, a także Duchowi Świętemu, który jest z Tobą jedno, który daje życie teraz i zawsze, i na wieki wieków.

W - Amen.

D - Panie, nasz Boże, odpowiedz na nasze modlitwy, pomóż nam i zachowaj nas. Wysłuchaj nasze modlitwy i błagania, w swoim miłosierdziu odsuń od nas wszelkie potępienie i złość. Udziel nam schronienia, pokoju, a także obdarz szczęśliwym i spokojnym zgonem, którego udzielasz dzieciom pokoju. Daj nam chrześcijańskie zakończenie życia, którego pragniesz dla nas, a które jest godne Twojej nieskończonej wielkości, abyśmy mogli odpłacić Ci za Twoją łaskę i chwałę, teraz i na wieki.

W - Panie, przyjmij naszą modlitwę o przebaczenie i pokutę.

D - Niech Bóg udzieli nam przebaczenia naszych upadków i grzechów, teraz i na wieki.

W - Zmiłuj się nad nami, Panie Boże, przebacz nasze i innych upadki oraz zaniedbania, a także błędy popełnione dobrowolnie, świadomie lub nieświadomie. Amen.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |