Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

III. LITURGIA SŁOWA

Czytania biblijne:
- Lekcja ze Starego Testamentu: Iz 57,19-21;60,17-22
- Psalm 72,1-8
- Lekcja z Nowego Testamentu: Rz 15,30-33;16,1-16 lub Ef 2,1.3-18
- Alleluja
- Czytanie Ewangelii: J 14,23-31
Zwiastowanie Słowa (homilia)
Modlitwa o pokój oraz przekazanie znaku pokoju według liturgii syryjskiej:
D - Panie, Boże nasz, uczyń nas godnymi odnowienia naszych dusz i wypełnij nasze serca nowym winem Twego Ducha.

W - Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

D - Pobudź nasze serca światłem Twej łaski i uwolnij je od ciemności grzechu, rozpal nasze dusze promieniami Twojego Ducha Świętego.

W - Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

D - Wszechmogący Boże, uczyń nas godnymi, abyśmy świętym pocałunkiem potrafili przekazać znak pokoju każdemu bliźniemu przez miłość naszego Pana i Boga.

W - Panie Boże, przed Tobą chylimy głowy w uwielbieniu:

Pieśń.

Wierni przekazuj ą sobie znak pokoju.

IV. WYZNANIE WIARY

D - Słuchajmy Boga z mądrością i złóżmy wyznanie naszej wiary:

W - Wierzę w Jednego Boga
Credo Nicejskie, Apostolskie lub inne Wyznanie Wiary używane podczas chrztu.

V. MODLITWY PRZYCZYNIE
D - Przedstawmy nasze prośby Bogu Wszechmogącemu, Ojcu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie, Przyjacielu wszystkich, prosimy, pamiętaj w swojej łaskawości o Twoim jedynym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele:

L - Pobłogosław wszystkie stworzenia rozproszone na całej ziemi, wszystkich ludzi i inne żywe istoty. Niech Twój pokój spłynie z nieba do wszystkich serc, obdarz to pokolenie pokojem i udziel mu swojej łaski. Królu pokoju, obdarz pokojem rządzących, wojsko, przywódców, naszych bliźnich oraz imigrantów i uchodźców. Udziel pokoju wszystkiemu, co pochodzi od Ciebie. Boże, nasz Panie, chcemy należeć tylko do Ciebie, ponieważ tylko Ciebie uznajemy. Zwiastujemy jedynie Twoje święte Imię. Niech nasze dusze żyją w Twoim Duchu Świętym. Niech śmiertelna moc grzechu nie panuje nad żadnym z Twoich sług ani nad żadnym człowiekiem tej ziemi.

W - Kyrie, eleison.

L - Módlmy się do Boga Wszechmogącego, Ojca naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przyjacielu wszystkich, błagamy o Twoją łaskawość. W imieniu naszego świętego Kościoła pamiętaj o naszych zgromadzeniach, błogosław im i pozwól rozprzestrzeniać się na całej ziemi.

W - Modlimy się za święty Kościół.

L - Ty pojednałeś wszystkie stworzenia tej ziemi z tymi, które są w niebie i uczyniłeś ich jedno. Ty wypełniłeś swoje posłannictwo przyjmując ciało, a kiedy Twoje ciało zostało wzięte do nieba, Ty wypełniłeś wszechświat swą boskością i powiedziałeś do swoich uczniów i wszystkich świętych Apostołów: Pokój wam zostawiam, Mój pokój wam daję. Panie pokoju i bezpieczeństwa, udziel nam teraz tych błogosławieństw, oczyść z wszelkiego grzechu, nieuczciwości, hipokryzji, zła, manipulacji i pamięci o złu zapomnianym na skutek śmierci. Przyoblecz rtas w Twój wieczny pokój, abyśmy mogli dochować wierności apostolskiej wierze i mogli żyć zjednoczeni przez uczynki miłosierdzia.

W - Kyrie, eleison.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |