Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

L - Niech bezpieczeństwo i dobrobyt bez końca królują na całej Ziemi, udziel nam swojego pokoju, abyśmy wszyscy w jedności wiary mogli stać się doskonałymi ludźmi, dorastającymi do pełni Chrystusowej.

W - Kyrie, eleison.

L - O Panie, błogosław pokój Twojego Kościoła, wszystkich Twoich ludzi i wszelkie stworzenie. Daj pokój i pojednanie wszystkim nieprzyjaciołom i zatroskanym ludziom, tak aby ich miecze zostały przekute na lemiesze, a ich włócznie na sierpy. Zachowaj ich w imieniu Twoim.

W - Kyrie, eleison.

L - Panie, zachowaj Twój lud i błogosław Twoje dziedzictwo, opiekuj się nim i zachowaj na zawsze. Utrzymaj go w prawdziwej wierze, chwale i godności przez wszystkie dni: umocnij w miłości i pokoju, który przewyższa wszystko.
W - Kyrie, eleison.
L - O Duchu Święty, uczyń nas godnymi przyczyniania się do uświęcenia Twoich niebieskich skarbów i ofiarowania Tobie w czystości i świętości prawdziwego uwielbienia tutaj i wszędzie, teraz i przez wszystkie dni naszego życia, tak aby Twoja Dobra Nowina mogła być głoszona aż po krańce ziemi.

W - Kyrie, eleison.

Modlitwa Pańska: Ojcze nasz ...

Odnowienie zobowiązania:

W - Panie, tak jak nas nauczyłeś, pochylamy się przed Tobą w całej pokorze, łagodności i cierpliwości, wspierając się wzajemnie w miłości i próbując utrzymać w jedności ducha przez więź pokoju tak, abyśmy mogli stać się jednym ciałem i jednym duchem, zgodnie z naszym wspólnym wezwaniem i powołaniem. Jednym głosem, żałując naszych podziałów, zobowiązujemy się do wzajemnej współpracy na rzecz pojednania, pokoju i sprawiedliwości. Stajemy wspólnie prosząc Cię: dopomóż nam żyć jako Twoi uczniowie, przezwyciężając egoizm i arogancję, nienawiść i przemoc. Udziel nam siły do przebaczania. Inspiruj nasze świadectwo w świecie, tak abyśmy mogli wzmacniać kulturę dialogu i być nosicielami nadziei, którą Ewangelia w nas zaszczepiła. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju, tak aby nasze domy, wspólnoty, parafie, kościoły i narody mogły jeszcze pełniej przekazywać pokój, którego nam tak dawno udzieliłeś. Amen.

Inwokacja do Ducha Świętego:

Boże Pocieszycielu, Duchu prawdy, skarbie skarbów i źródło życia, który rozdajesz dary i udzielasz wiecznej łaski, Boże pokoju i bezpieczeństwa, przyjdź, zamieszkaj w nas, oczyść nas z wszelkiego grzechu. Stwórz w nas serce czyste i odnów w nas właściwego ducha. O miłosierny i dobry Duchu Święty, Duchu pokoju i miłości, Duchu niewinności i czystości, Duchu pobożności i świętości, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i siły, Duchu Święty udziel nam tego źródła łez, które obmywa nasze serca ze wszelkiej nieczystości, tak abyś Ty mógł zstąpić i uczynić je miejscem Twego przebywania. Przyjdź i rozpal w nas ogień Twej miłości, rozpal na nowo w nas ducha miłosierdzia, abyśmy mogli żyć w Tobie na zawsze. Amen.

VI. LITURGIA KOŃCOWA

Błogosławieństwo i rozesłanie wiernych:
D - Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże.
W - Amen.
D - Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie.
W - Amen.
D - Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niechaj ci da pokój.
W - Amen.
D - Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna,
i Ducha Świętego będzie z wami teraz, i na zawsze.
W - Amen.
Można posłużyć się inną formułą błogosławieństwa. Muzyka organowa lub pieśń.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |