Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego

„Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37)

VI. LITURGIA KOŃCOWA

Błogosławieństwo i rozesłanie wiernych
D – Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25,40).
Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie (Mt 11,28).
Drodzy przyjaciele, te słowa Chrystusa odnoszą się do każdego z nas. Chrystus jest blisko nas, w samym sercu naszych czynności, włączając w to działalność ekumeniczną, jak również jest w cierpieniu chorych, samotności i zniechęceniu wielu z nas. Wspomaga nas w naszych słabościach. Jest naszym pocieszeniem i błogosławieństwem.
D – Błogosławiony bądź Panie, nasz Boże, za miłość, którą nam okazałeś
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
W Nim, który nas umiłował, jesteśmy zwycięzcami
nad uciskiem, utrapieniem, prześladowaniem, głodem,
nagością, niebezpieczeństwem i mieczem.
W milczeniu opuszczonych i samotnych, chorych i umarłych
wylej bogactwa swego błogosławieństwa,
byśmy byli wierniejsi w służeniu Tobie
w naszych siostrach i braciach
i by nasza radość z pełnienia Twojej woli była coraz większa.
Błogosławimy Cię i chwalimy,
gdyż słuchasz ciszy naszych serc.
Działasz w nas z mocą, uzdrawiając nas i kierując nami,
byśmy mówili w imię Jezusa, Twego Syna.
Wyślij nas do świata, byśmy wypełnili Twą wolę
i zburzyli wszelkie mury milczenia, które nas oddzielają.
Pozwól nam świadczyć wobec Ciebie, naszego jedynego Zbawcy,
przez jeszcze większe zjednoczenie w „jednej wierze i jednym chrzcie”.
I niech wzrastamy w łasce i pokoju Boga,
który przekracza wszelkie pojmowanie,
tak, by Twe Imię mogło być wychwalane.
Amen.

Końcowe błogosławieństwo

D – Miłość Boga Ojca,
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa
i dar jedności w Duchu Świętym,
niech będą z wami wszystkimi.
W – I z duchem twoim.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |