Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego

„Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37)

Nabożeństwo zaczyna się zaproszeniem do milczenia, które umożliwia nam w spokoju wysłuchać głosu Boga oraz usłyszeć ból świata i ludzkości. Liturgia Słowa jest tak zamierzona, by przywołać główne tematy rozwinięte we wstępie do przewodniego tematu Tygodnia, skoncentrowanego wokół opisu uzdrowienia zapisanego u św. Marka (Mk 7, 31-37). Niniejszy szkic umożliwia wprowadzenie do nabożeństwa gestów symbolicznych, świadectw oraz modlitw o uzdrowienie, a także uczestnictwa, w ramach wspólnoty lokalnej, ludzi cierpiących, których głos nie jest słyszalny. Modlitwy wstawiennicze mają strukturę trynitarną i łączą w sobie prośby o jedność chrześcijan z modlitwami za będących w potrzebie zarówno w danej wspólnocie jak i w wymiarze powszechnym.

D = DUCHOWNY
L = LEKTOR
W = WIERNI

Nabożeństwo
 • Liturgia wstępna
 • Liturgia słowa
 • Wyznanie wiary
 • Liturgia pokutna
 • Modlitwy przyczynne
 • Liturgia końcowa

  Nabożeństwo Słowa Bożego
 • Dzień I-III
 • Dzień IV-V
 • Dzień VI-VII

 • Wezwania na jutrznie i modlitwy wstawiennicze

  I. LITURGIA WSTĘPNA

  Powitanie i wprowadzenie do nabożeństwa ekumenicznego

  D – Drodzy przyjaciele w Chrystusie, zebraliśmy się tu razem, członkowie jednego ciała, aby wysłuchać tego, co chce powiedzieć nam Bóg, nie tylko przez swoje Słowo, ale również przez nasze siostry i naszych braci, cierpiących w milczeniu.
  Czyż ten przekaz nie będzie jeszcze mocniejszy i proroczy, jeśli nadejdzie od chrześcijan różnych wyznań mówiących i działających wspólnie?
  Chrześcijanie z różnych Kościołów, którzy zebraliśmy się na tym nabożeństwie, usłyszmy wezwanie Pana:

  - abyśmy uświadomili sobie naszą winę milczenia w obliczu ogromu cierpień i żałowali za nią;
  - abyśmy modlili się o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich, a w szczególności dla tych, którzy uczestniczą w cierpieniu Chrystusa i są, tak jak On, odrzuceni;
  - abyśmy wspólnie zabrali głos w imieniu tych, którzy nie mają głosu, i świadczyli o Chrystusie, który przywracał słuch głuchym i mowę niemym.

  Pieśń / Muzyka

  Wprowadzenie do chwili milczenia

  D – Zachowajmy milczenie przed Bogiem... milczenie wewnątrz nas... otwórzmy nasze serca na milczenie naszych sióstr i naszych braci żyjących w cierpieniu: „jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki (1 Kor 12,26).
  Niech nasze uszy otworzą się przez to milczenie, we wspólnocie z tymi, których głosu nie słyszymy, gdyż albo wolą milczeć, albo są uciszani. Usłyszmy wezwanie Chrystusa, nie pozostawajmy głusi! On uczy nas, że powinniśmy – tak jak On – wczuwać się w cierpienie innych, podejmując z przekonaniem, my, chrześcijanie wszystkich wyznań, naszą wspólną odpowiedzialność

  Kilka minut milczenia
  Modlitwa

  D – Boże, który panujesz w niebieskiej chwale! Ty przerwałeś milczenie przez objawienie swego Słowa, Jezusa Chrystusa, który przyszedł wprost z serca Twojego milczenia i był ukryty przed Księciem tego świata.
  Otwórz nasze oczy tak, abyśmy widzieli Jezusa, gwiazdę , która rozprasza nasze mroki.
  Otwórz nasze uszy, abyśmy mogli usłyszeć głosy milionów stłumione w milczeniu, głosy zagłuszone udrękami i cierpieniami tego przemijającego świata.
  Otwórz nasze serca, abyśmy umieli odpowiadać na ból cierpiących wśród nas, tak jak niewiasta z Betanii, która wylała olejek na głowę Jezusa, i jak Szymon z Cyreny, który bez oporu poniósł krzyż Twojego Syna w milczeniu znoszącego szykany tych, którzy Go prześladowali.
  Zebrani tu razem, przerwijmy milczenie słowami modlitwy, której nauczył nas Chrystus.

  Ojcze nasz
 • «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama