Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego

„Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37)

WEZWANIA NA JUTRZNIĘ I MODLITWY WSTAWIENNICZE NA NIESZPORY
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18 – 25 STYCZNIA 2007


Czwartek 18 stycznia: na początku był Ten, który jest „Słowem”

JUTRZNIA: Panie Jezu, niech Twój Kościół nie ustaje w pielgrzymowaniu, niech zawsze będzie w drodze, niech nigdzie nie zamieszka na stałe,
- lecz niech czuwa i stale poszukuje „miasta przyszłego”.

NIESZPORY: Jezu, Słowo Boże, które uobecnia się i spełnia, skrusz zatwardziałość i oschłość naszych wciąż podzielonych serc,
- i zasiej nowe ziarna jedności, by wyrosła z nich serdeczność wzajemna.

Piątek 19 stycznia: zbawcze Słowo Chrystusa

JUTRZNIA: Boże niewidzialny, który ukazałeś się w osobie Jezusa, Syna Bożego, spraw, by wszyscy ludzie przyjęli Go i uznali za jedyne źródło pojednania,
- i niech stanie się On krynicą jedności i pokoju.

NIESZPORY: Jezu, Synu Boży i człowieczy, który wiesz, czego nam potrzeba, zanim jeszcze o to poprosimy, ulecz nasze Kościoły z głuchoty, w której są pogrążone,
- przełam nasze raniące podziały i spraw, byśmy wszyscy razem mogli wyraźniej usłyszeć brzmienie Twojego głosu w milczeniu cierpiących i ubogich.

Sobota 20 stycznia: Duch Święty daje nam Słowo

JUTRZNIA: Duchu Święty, dawco życia i charyzmatów,
- niech wspomaga nas nieustannie Twoja ożywiająca moc, byśmy umieli odczytywać znaki czasu jako autentyczny wyraz Twej wyzwalającej obecności pośród Twojego ludu.

NIESZPORY: Duchu Święty, spraw, by w ciele Chrystusa, umęczonym na krzyżu i ożywionym przez Ducha, dokonało się pojednanie wszystkich Kościołów
- i otwórz nowe drogi, by mogły dojść nimi do pełni jedności.

Niedziela 21 stycznia: milczenie zapomnianych i płacz cierpiących

JUTRZNIA: Panie, który otaczasz nieskończoną opieką każdego z nas, uczyń nas wrażliwymi na płacz cierpiących, na milczenie tych, o których zapomniano,
- i umocnij nasze wspólne chrześcijańskie świadectwo na rzecz sprawiedliwości, współczucia i przebaczenia.

NIESZPORY: Módlmy się, aby, tak jak w ciele ludzkim łączą się w jedno różne jego członki,
- tak Pan, zwornik jedności Kościoła, zechciał połączyć nas w jedności swego Ciała.

Poniedziałek 22 stycznia: sąd Boga nad naszym milczeniem

JUTRZNIA: Panie Jezu, Słowo Ojca, Ty walczyłeś z wszelkimi formami zawinionego milczenia – daj nam odwagę do nieustannego wspierania ludzi użyczających swego głosu tym, którzy go nie mają,
- i spraw, aby proces ekumeniczny nie ograniczał się do odświętnych gestów, lecz by realizował się poprzez dzieła miłosierdzia.

NIESZPORY: Panie Jezu, który zawsze jesteś wierny człowiekowi, pomimo iż stale wikła się w sprzeczności, daj nam siłę do urzeczywistniania w konkretnym życiu wyznawanej przez nas wiary w Ciebie,
- i daj nam radość bycia Twymi odważnymi świadkami, zawsze gotowymi spełniać nakazy Twojej Ewangelii: w sprawiedliwości, dobroci i pokorze przed Tobą.

Wtorek 23 stycznia: uzdolnieni do głoszenia prawdy

JUTRZNIA: Duchu Święty, który prowadzisz do pełni prawdy i prostujesz co jest kręte, oświeć Pasterzy Twoich Kościołów, by zawsze postępowali w jawności i prawdzie, która wyzwala,
- i aby dbali o potrzeby słabych i cierpiących.

NIESZPORY: Panie Boże, który przerwałeś milczenie Twoim Słowem, Jezusem Chrystusem, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli widzieć Jezusa, światłość rozpraszającą mroki błędu,
- i otwórz nasze uszy, abyśmy dosłyszeli głosy milionów ludzi stłumione milczeniem i kłamstwem tego przemijającego świata.

Środa 24 stycznia: osamotnienie

JUTRZNIA: Jezu, prawdziwy i doskonały Sługo cierpiący, który wziąłeś na siebie nasze choroby i obarczyłeś się naszymi nieprawościami, dopomóż nam, byśmy umieli współcierpieć z Tobą.
- spójrz z bezmierną miłością na Twe Kościoły, wciąż jeszcze podzielone, aby, mając w żywej pamięci Twoją śmierć i zmartwychwstanie, odnalazły drogi do jedności i zgody.

NIESZPORY: Panie Jezu, otwórz teraz nasze umysły i nasze serca, tak abyśmy mogli zrozumieć, że cierpienie z Tobą i dla Ciebie nie jest przegraną, lecz królowaniem,
- i że codzienne umieranie dla egoizmu i przemocy oraz płacz nad grzechem naszych podziałów jest zasiewaniem ziaren jedności.

Czwartek 25 stycznia: zmartwychwstanie – wywyższenie

JUTRZNIA: Wysławiamy Cię, Panie życia, za nieprzeliczone dobro, które stale czynisz w nas i dla nas oraz w Kościołach rozsianych po całym świecie;
- Niech ogrom Twojej wielkości wygubi w nas wszelką żądzę wywyższenia i chwały.

NIESZPORY: Panie Jezu, otwórz nasze serca, byśmy wysławiali Cię w radości, płynącej z odczuwania Twojej bezmiernej dobroci.
- Niech ponad wszelkie zabiegi organizacyjne, trwa zawsze w nas i w naszych Kościołach troska i staranie o to, byśmy żyli wdzięcznością dla Ciebie, który jesteś Panem Zmartwychwstania.

z języka włoskiego tłumaczył: Zenon Styś OFM

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama