Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego

„Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37)

EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO
18 – 25 stycznia 2007
REFLEKSJE FRANCISZKAŃSKIE


„Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę!”
Mk 7, 31-37

DZIEŃ PIERWSZY – czwartek 18 stycznia 2007 roku

Temat dnia: Na początku było Słowo. A Bóg rzekł (Rdz 1)
Rdz 1, 1 – 2, 4
Ps 104 (103), 1 – 9
Ap 21, 1 – 5a
J 1, 1 – 5

Źródła Franciszkańskie: dzięki Ci składamy za to, że stworzyłeś wszystkie byty
(1 Reg 23,1-6; FF 63-64)
1 Wszechmogący, najświętszy i najwyższy Boże, Ojcze święty i sprawiedliwy, Panie, Królu nieba i ziemi, dzięki Ci składamy z powodu Ciebie samego, 2 że Twoją świętą wolą i przez jedynego Syna Twego stworzyłeś z Duchem Świętym wszystkie byty duchowe i cielesne, 3 a nas uczyniłeś na obraz i podobieństwo Twoje (por. Rdz 1, 26) i umieściłeś w raju (por. Rdz 2, 15). 4 My zaś upadliśmy z własnej winy.
5 I dzięki Ci składamy, że jak stworzyłeś nas przez Syna Twego, tak przez świętą miłość Twoją, którą nas umiłowałeś (J 17, 26), sprawiłeś, że On, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, narodził się z chwalebnej zawsze Dziewicy błogosławionej świętej Maryi 6 i przez Jego krzyż i krew i śmierć zechciałeś nas wykupić z niewoli.

DZIEŃ DRUGI – piątek 19 stycznia 2007 roku

Temat dnia: Zbawcze Słowo Chrystusa. Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7,37)
Iz 50, 4-5
Ps 34 (33), 1-16
Kol 1, 11-20
Mk 7, 31-37

Źródła Franciszkańskie: Franciszek przyjacielem trędowatych (2Cel 9; FF 592)
Spośród wszystkich nieszczęsnych potworności świata Franciszek najbardziej spontanicznie brzydził się trędowatymi. Otóż pewnego dnia, kiedy jechał konno w pobliżu Asyżu, napotkał na wprost siebie trędowatego. Chociaż zdjął go niemały wstręt i obrzydzenie, wszakże aby nie przekroczyć otrzymanego rozkazu i nie złamać powierzonej sobie tajemnicy, zsiadł z konia i przystąpił, by go ucałować. Trędowaty wyciągnął rękę, by coś otrzymać, a on wręczył mu pieniądze i ucałował. Zaraz wsiadł na konia, zwracał się tu i tam, jako że zewsząd ciągnęło się wolne pole, bez zasłaniających przeszkód, ale tego trędowatego już nie ujrzał więcej.
W ten sposób to, co gorzkie, przyjmuje jako słodkie i przygotowuje się mężnie do zachowania wszystkiego, co jeszcze nastąpi.

DZIEŃ TRZECI – sobota 20 stycznia 2007 roku

Temat dnia: Duch Święty daje nam Słowo. Duch Prawdy (...) da świadectwo o Mnie (J 15,26)
Jl 2, 26 – 3, 2
Ps 104 (103)
1 Kor 12, 1-4. 12-13
J 15, 26-27; 16, 12-13

Źródła Franciszkańskie: Ciało nie może być obecne, jeśli nie odbyła się przedtem konsekracja przez słowo (LD 1-3; FF 207)
Zwracajmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz względem najświętszych imion i słów Jego napisanych, które uświęcają ciało.
Wiemy, że Jego Ciało nie może być obecne, jeśli nie odbyła się przedtem konsekracja przez słowo.
Niczego bowiem na tym świecie nie mamy i nie widzimy cieleśnie z Najwyższego, jedynie Ciało i Krew, imiona i słowa, przez które zostaliśmy stworzeni i odkupieni ze śmierci do życia.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama