Łotwa: tydzień modlitw ekumenicznych

Trwający od ubiegłego piątku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest szczególnie uroczyście obchodzony na Łotwie. Kraj ten jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem wyznaniowym w Europie.

We wszystkich kościołach katolickich Łotwy codziennie po Mszach odmawiane są specjalne modlitwy w intencji jedności wyznawców Chrystusa. Podobne inicjatywy podejmowane są w zborach protestanckich. W mniejszym stopniu dotyczy to cerkwi prawosławnych. W miastach, gdzie jest więcej wspólnot chrześcijańskich, nabożeństwa ekumeniczne są odprawiane w kolejne dni w różnych kościołach, tak aby mogli wziąć w nich udział również przedstawiciele innych wyznań. Tak jest np. w Siguldzie i okolicach. Dużą popularnością cieszą się m.in. modlitwy w duchu Taize.

Także łotewskie Radio Maryja nadaje codziennie specjalne audycje poświęcone tematyce ekumenicznej. Natomiast w ostatni dzień – 25 stycznia – zapowiedziano radiową „rozmowę dwóch przyjaciół”, czyli obydwu arcybiskupów Rygi: katolickiego – Zbigniewa Stankiewicza oraz luterańskiego – Janisa Vanagsa.

«« | « | 1 | » | »»