Bp Jerzy prawosławnym ordynariuszem WP

36-letni biskup siemiatycki Jerzy Pańkowski został wybrany w środę na nowego ordynariusza polowego prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego. Zastąpił arcybiskupa Mirona Chodakowskiego, który zginął 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Wyboru dokonał obradujący na nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - dowiedziała się PAP ze źródeł w warszawskiej kurii metropolitalnej.

Wyświęcony w 2007 roku Jerzy Pańkowski jest najmłodszym biskupem prawosławnym w Polsce. Pochodzi z Białegostoku, w 1989 roku wstąpił do męskiego klasztoru w Supraślu i rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Po jej zakończeniu studia kontynuował na Uniwersytecie w Atenach.

Od 1999 roku był przełożonym klasztoru pw. Św. Onufrego w Jabłecznej, jednego z najważniejszych w kraju prawosławnych monasterów. W 2003 roku obronił pracę doktorską na temat mistyki światła w tradycji Kościoła wschodniego. W tym samym roku podjął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Prowadzi wykłady z teologii zasadniczej, homiletyki i języka cerkiewnosłowiańskiego.

Od czterech lat pełni obowiązki kierownika Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT w Warszawie. Uczestniczy w oficjalnych delegacjach polskiej Cerkwi, m.in. do Konstantynopola, Jerozolimy, Grecji czy Aleksandrii. Uczestniczy również w spotkaniach Międzyprawosławnej Komisji Przygotowawczej do Świętego Soboru Wszechprawosławnego.

W powojennej historii prawosławnego ordynariatu WP będzie jego trzecim zwierzchnikiem, po metropolicie Sawie i arcybiskupie Mironie.

Prawosławny ordynariat WP powołany został do życia rozkazem ministra obrony narodowej z 30 grudnia 1993 r. Zgodnie ze statutem, ordynariat jest okręgiem kościelnym, czyli diecezją, zrównanym prawnie i kanonicznie z diecezjami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W jednostkach wojskowych i Straży Granicznej pracuje obecnie ponad 20 prawosławnych kapelanów, ordynariat ma też swoich psalmistów.

Cerkiew ma parafie wojskowe w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Ciechocinku, Gdańsku, Przemyślu, Warszawie i Wrocławiu. Szacuje się, że należy do nich ok. 15 tys. żołnierzy i ich rodzin.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama