XI zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej

Z udziałem 418 delegatów ze 140 Kościołów członkowskich i tysiąca zaproszonych gości w dniach 19-27 lipca obradować będzie w Stuttgarcie XI zgromadzenie ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Towarzyszyć mu będzie hasło, zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj".

Główne zagadnienia, którymi zajmą się uczestnicy spotkania w stolicy Badenii-Wirtembergii, będą dotyczyć zapewnienia światu wyżywienia, zmian klimatycznych, AIDS i zadłużenia krajów Trzeciego Świata. Przewidziano też omówienie i podpisanie "aktu pojednania" luteran z mennonitami i wybór nowego prezydenta ŚFL. Wśród wewnętrznych problemów wspólnoty luterańskiej należy wymienić m.in. ordynację kobiet i partnerstwo osób tej samej płci. Kościoły członkowskie ŚFL, przede wszystkim w krajach nadbałtyckich i w Afryce, są przeciwne błogosławieniu związków jednopłciowych, praktykowanemu np. przez luteran w Skandynawii.

Wysiłki na rzecz zbliżenia między luteranami a mennonitami trwają od 1980 roku. Ci drudzy mają swe korzenie w wywodzącym się z XVI-wiecznej Holandii ruchu anabaptystów. Ich założycielem był holenderski reformator Simons Menno (†1561). Uważali oni m.in., że chrztu można udzielać tylko tym, którzy są w stanie świadomie się na niego zdecydować. Poglądy te przejęli potem baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści i inni zwolennicy radykalnych nurtów chrześcijańskich, jakie zaczęły się pojawiać w łonie światowego protestantyzmu. Odrzucali je natomiast katolicy i prawosławni, a także anglikanie, luteranie i ewangelicy reformowani, praktykujący chrzest dzieci.

Na tym tle dochodziło w wiekach XVI i XVII do prześladowań anabaptystów, zwłaszcza przez luteran, którzy obecnie, podczas nabożeństwa pojednania, mają oficjalnie przyznać, że w XVI i XVII wieku prześladowali i uciskali ten ruch, nie cofając się przed stosowaniem przemocy.

Na XV zgromadzeniu ogólnym Światowej Konferencji Mennonistycznej w stolicy Paragwaju – Asunción w lipcu ub.r. sekretarz generalny ŚFL Ishmael Noko zapowiedział, że na najbliższym zgromadzeniu Federacji luteranie poproszą swych dawnych adwersarzy o wybaczenie za grzechy przeszłości.

Założona w 1947 roku w Lundzie (Szwecja) Światowa Federacja Luterańska skupia obecnie 140 Kościołów z 79 państw, reprezentujących ok. 70 milionów wiernych. Siedziba Federacji znajduje się w Genewie. Od 2003 jej prezydentem jest bp Mark S. Hanson z USA, a sekretarzem generalnym Ishmael Noko z Zimbabwe. Najwyższym gremium organizacji są zgromadzenia ogólne, obradujące z zasady co sześć lat. To na nich zapadają najważniejsze decyzje i kierunki pracy Federacji na kolejne lata. W okresie między zgromadzeniami pracami kieruje Rada Światowej Federacji Luterańskiej.

Pierwsze zgromadzenie ogólne odbyło się w dniach 30 czerwca-6 lipca 1947 w szwedzkim Lundzie, gdy powołano do życia Federację. Później zbierały się one na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Australii. Miejscem poprzedniego, X zgromadzenia ogólnego było kanadyjskie miasto Winnipeg w dniach 21-31 lipca 2003, a obradowano wówczas pod hasłem "O uzdrowienie świata”.

W wywiadzie dla niemieckiej agencji katolickiej KNA gospodarz spotkania, bp Frank Otfried July z Wirtembergii wyraził nadzieję, że uczestnicy obrad w Stuttgarcie „nie będą się starali sztucznie łagodzić różnic poglądów, lecz będą poszukiwać dialogu w dobrym znaczeniu tego słowa". Trzy nabożeństwa, w tym na rozpoczęcie obrad – pod przewodnictwem ustępującego prezydenta Marka S. Hansona, transmitować będą niemieckie stacje telewizyjne.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LUTERANIE

Reklama

Reklama

Reklama