Katolicy i prawosławni o ewangelizacji

„Czy współczesny wykształcony Europejczyk może wierzyć w bóstwo Chrystusa?”. Temat ten podjęto wczoraj po południu na XXXI Mityngu Przyjaźni Narodów w Rimini. W dyskusji panelowej głos zabrali: ze strony katolickiej kard. Péter Erdő, a z prawosławnej – metropolita Mińska Filaret.

Prymas Węgier, który jest równocześnie przewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy, skomentował przed mikrofonem Radia Watykańskiego to ekumeniczne spotkanie. Podkreślił, że katolicy i prawosławni stale prowadzą dialog doktrynalny.

„Tutaj w Rimini podejmujemy temat, który jest głęboko duszpasterski – powiedział Prymas Węgier. – Chodzi bowiem o znaczenie boskości Jezusa Chrystusa dla dzisiejszego intelektualisty europejskiego. Strona dogmatyczna tego zagadnienia jest dla nas, katolików i prawosławnych, wspólna bez żadnych różnic. Jak jednak sprawić, by ta prawda dotarła dziś do Europy? Chodzi zatem o wspólne zadanie duszpasterskie, powiedzmy wprost: misyjne. Jeśli nawet nie jest ono w pełni wspólne z braku pełnej komunii między nami, to przynajmniej jest komplementarne. Wzajemnie się uzupełniająca współpraca misyjna z prawosławnymi to już, jak sądzę, rzecz bardzo cenna. Pod tym względem podejmujemy już może nowy krok” – mówił kard. Péter Erdő.

Wypowiadając się na wczorajszej dyskusji panelowej, arcybiskup Budapesztu zwrócił uwagę, że choć obecność intelektualna chrześcijan w wielu miejscach Europy osłabła, chrześcijaństwo stanowi nadal jedyny wspólny fundament typowy dla naszego kontynentu. Ideologia oświeceniowa nie przeniknęła tak dogłębnie do całego społeczeństwa, a zresztą i ona zaczerpnęła z chrześcijańskiego dziedzictwa – zauważył węgierski purpurat. Przypomniał, że dzisiejsi intelektualiści europejscy poszukują wartości mających znaczenie dla poszczególnych jednostek i całego społeczeństwa. Nie mogą przy tym pomijać dziedzictwa chrześcijańskiego i grecko-rzymskiego ani wykluczać z góry osoby Jezusa Chrystusa. Nie wszyscy intelektualiści są wierzący. Jednak wiara nie jest owocem ludzkiego rozumowania, ale darem Boga i Jego łaską. My, którzy ją otrzymaliśmy, winniśmy dawać o niej świadectwo. „Mamy być misjonarzami nowej ewangelizacji Europy, zjednoczeni z innymi chrześcijanami. Jedność może bowiem wzmocnić nasze świadectwo” – dodał kard. Erdő.

Na znaczenie sumienia chrześcijanina wskazał prawosławny uczestnik wczorajszej dyskusji panelowej na Mityngu Przyjaźni Narodów. Miński metropolita zwrócił uwagę, że dla utwierdzenia wiary konieczne jest zdecydowane przeciwstawianie się kłamstwu i grzechowi. Wyciszanie głosu sumienia prowadzi do odrzucania wiary, by nie przeszkadzała ona w oddawaniu się oszukańczym zachciankom. Filareta, który jest egzarchą Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego dla Białorusi, obecni w Rimini dziennikarze zapytali o możliwość spotkania patriarchy moskiewskiego z Papieżem. Metropolita wyraził opinię, że mogłoby do niego dojść już w przyszłym roku. Podkreślił, że dialog katolicko-prawosławny trwa już od dawna i wyraził nadzieję na jego postępy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama