Nowy członek Wspólnoty z Porvoo

W niedzielę 3 października w luterańskiej katedrze Marii Panny w Kopenhadze Narodowy Kościół Luterański w Danii podczas uroczystego nabożeństwa stał się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty z Porvoo.

Wspólnotę Porvoo tworzą Kościoły luterańskie: Islandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii i Litwy, oraz Kościoły Anglikańskie Zjednoczonego Królestwa (Anglii), Szkocji, Irlandii, Walii, Luzytański Katolicko – Apostolski Kościół Portugalii i Hiszpański Reformowany Kościół Episkopalny. Dwa Kościoły Ewangelicko – Luterańskie: Kościół Duński  i Kościół Łotwy były dotąd na prawach obserwatora. Obecnie na prawach obserwatora pozostał Kościół Łotwy, który nie akceptuje ordynacji kobiet na księży i konsekracji biskupiej kobiet. Na mocy podpisanej przez luteran i anglikanów w dniu 29 czerwca 1995 r. w fińskiej miejscowości Porvoo „Deklaracji z Porvoo” w sprawie wspólnego urzędu kościelnego (wspólna sukcesja apostolska), oraz wspólnoty ołtarza i ambony, a więc interkomunii i intercelebracji, odtąd zarówno przy święceniach biskupów u anglikanów i u luteran musi być, co najmniej jeden biskup odmiennej konfesji. Kościół Anglikański jest natomiast w pełnej interkomunii i wspólnocie urzędu z Kościołem Starokatolickim Utrechtu.

Kościoły luterańskie Czech, Słowacji i Polski wprawdzie nie należą jeszcze do Wspólnoty z Porvoo, to jednak Biskupi Wspólnoty z Porvoo biorą czynny udział w konsekracjach (instalacjach) biskupów tychże Kościołów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama