Rosja wzorem relacji Kościół-państwo

Służba Informacyjna Patriarchatu Moskiewskiego zaprezentowała wystąpienie przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych, metropolity Hilariona Ałfiejewa na odbywającym się na wyspie Rodos forum prawosławno-katolickim. Zostało ono poświęcone relacjom państwo-Kościół. Spotkanie, które zainicjował patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, zgromadziło przedstawicieli niemal wszystkich wspólnot prawosławnych Europy (poza bułgarską) oraz Kościoła rzymskokatolickiego.

W wystąpieniu metropolity Hilariona odnajdujemy kluczowe momenty z historii relacji państwa rosyjskiego z tamtejszym prawosławiem od chwili, kiedy w 1990 r. Rada Najwyższa Socjalistycznej Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej przyjęła ustawę „O wolności wyznania”. Według Hilariona fakt przyjęcia w 1997 r. przez Rosję prawa przypisującego prawosławiu szczególne znaczenie nabiera swoistej aktualności w związku z niedawną dyskusją nad umieszczeniem w preambule eurokonstytucji wspomnienia o szczególnej roli chrześcijaństwa dla rozwoju Europy.

„Kościół nie dąży do połączenia się z państwem, nie miesza się w sprawy zarządzania państwem i w politykę. Domagamy się jednak, aby interesy 80 proc. obywateli wyznających prawosławie były szanowane przez państwo” – oznajmił przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego. Jego zdaniem nastąpił czas współpracy między państwem i Kościołem w oparciu o stabilne podstawy prawne. „Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Cyryl ustanawia nowy poziom relacji między państwem i Kościołem. Chcielibyśmy dokonać przejścia od partnerstwa w wybranych sferach społecznych do systemowej współpracy z państwem, która służyć będzie dobru rosyjskiego społeczeństwa” – podsumował swoje wystąpienie metropolita.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama