Luteranie rozpoczynaja czas pasyjny

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, podobnie jak inne Kościoły chrześcijańskie tradycji zachodniej wkracza w Czas Pasyjny (Wielki Post).

Dzień Pokuty i Modlitwy (tzw. Środa Popielcowa) rozpoczyna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Czas Pasyjny, będący 40-dniowym okresem przygotowującym do Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Nazwa pochodzi od słowa pasja oznaczającego mękę i cierpienie Jezusa Chrystusa. Stąd ten okres roku kościelnego wzywa do zadumy i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, odsunięcia od siebie absorbujących spraw zewnętrznych. Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętnianie, powrót do Boga i Jego Słowa. Pasyjna refleksja wiedzie poprzez świadomość własnej grzeszności, do odnalezienia Bożej łaski i przyjęcia odkupienia, które stało się faktem na krzyżu Golgoty. W duchowości i teologii luterańskiej Czas Pasyjny ma szczególne znaczenie, gdyż kieruje uwagę na Ukrzyżowanego Zbawiciela. To on z miłości do człowieka przyszedł na świat dla naszego zbawienia i wyzwolił ludzkość od niewoli grzechu i wiecznej śmierci.

Każda niedziela pasyjna posiada nazwę łacińską pochodzące od pierwszych słów łacińskiego introitu: Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica oraz Palmarum (Palmowa). Kolorem liturgicznym jest kolor fioletowy. W wielu parafiach luterańskich odprawiane są tygodniowe nabożeństwa pasyjne, które wprowadzają wiernych w historię Męki Pańskiej – nabożeństwa te stanowią ewangelicką formę Drogi Krzyżowej.

Choć Czas Pasyjny zwany jest też czasem Wielkiego Postu, w praktyce ewangelickiej niekoniecznie związany jest z tradycyjnie rozumianym postem, czyli wstrzymywaniem się od określonych potraw, napojów lub rozrywek. Ewangelik nie ma obowiązku zachowywania takiego postu, ale jeśli chce i tego potrzebuje, może go przestrzegać.

W niektórych regionach Polski praktykuje się w post w Wielkim Tygodniu lub szczególnie w Wielki Piątek. Post w Kościele ewangelickim ma przede wszystkim wymiar etycznej postawy wobec drugiego człowieka; właśnie czas pasyjny, poprzez skupienie, modlitwę i koncentrację na Słowie Bożym, ma umożliwić wierzącym weryfikację postaw, naprawę wyrządzonych innym szkód, wejrzenie w siebie, podjęcie zobowiązania życia na co dzień według wskazań Ewangelii.

Dlatego Kościół zachęca do akcji “7 tygodni bez”, zainicjowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji przed piętnastoma laty. Jest to okazja dla wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu. Organizatorzy akcji proponują, by w ciągu tych prawie 7 tygodni zmienić przyzwyczajenia i nawyki w relacjach z innymi i Bogiem, zrezygnować z czegoś, by otworzyć się na nowe. W tym roku akcja przebiega pod hasłem 7 tygodni z wdzięcznością i 7 tygodni bez złudzeń.

Równocześnie Diakonia Polska prowadzi ekumeniczną akcję charytatywną “Skarbonka diakonijna”. Akcja rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie cztery organizacje – Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – zachęcają do rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek.

Hasło Skarbonki Diakonijnej 2021 brzmi “Czas miłosierdzia”. Zarówno idea, jak i hasło akcji mają swoje znaczenie w sytuacji, w której znalazł się w ostatnim czasie cały świat. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi, a także wiele problemów w życiu społecznym i gospodarczym. Szczególnie poszkodowane są osoby starsze i chorujące przewlekle, które nie tylko są bezpośrednio narażone na utratę zdrowia i życia, ale również muszą się zmagać z samotnością spowodowaną ograniczeniem kontaktów międzyludzkich. Z drugiej strony dzieci doświadczyły – a część z nich dalej doświadcza – wielomiesięcznej nauki zdalnej i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z grupą rówieśniczą, co wpływa na jakość kształcenia, czasem prowadzi wręcz do wykluczenia edukacyjnego, a także zakłóca proces socjalizacji. Właśnie w tak trudnym czasie wiele osób szczególnie potrzebuje wsparcia, troski, solidarności społecznej i aktywnej pomocy. To teraz jest czas miłosierdzia.

Z uwagi na obostrzenia parafie luterańskie będą w Czasie Pasyjnym 2021 nadal odprawiać nabożeństwa przy ograniczonej liczbie uczestników. Niedzielne i tygodniowe nabożeństwa pasyjne będzie można oglądać także w Internecie. Nadal retransmitowane są nabożeństwa niedzielne w TVP3 o godz. 15.50. Niektóre parafie przygotowały także rekolekcje. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie luteranie.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama